Direct naar de content

Koninklijke Onderscheidingen voor 9 vrijwillige brandweerlieden

NB Embargo: dit nieuws niet verspreiden vóór 20.00 uur.

Voor hun langdurige en trouwe inzet als vrijwilliger bij de Gezamenlijke Brandweer van Rozenburg krijgen negen vrijwillige brandweerlieden een Koninklijke Onderscheiding. De Koning benoemt hen alle negen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Aboutaleb reikt de onderscheidingen uit op vrijdagavond 15 april in het hoofdkantoor van de Gezamenlijke Brandweer in Rozenburg.

Het gaat om de heren Van Balen, Faber, Van der Ree, Scholte, Rudolph, De Silva, In ’t Veld en Van der Waal uit Rozenburg en de heer Vonk uit Giessendam. Alle negen zijn zij meer dan 20 jaar vrijwilliger voor de Brandweer in Rozenburg, meneer Vonk zelfs 36 jaar. Zij vervullen functies als manschap, bevelvoerder of voertuigbediener. Sommigen zijn daarnaast ook actief bij de Jeugdbrandweer of in de personeelsvereniging.

De brandweer kan alleen maar 7 dagen per week en 24 uur per dag paraat staan door de inzet van vrijwilligers. Zij volgen dezelfde opleiding en training als beroepsbrandweerlieden en moeten beschikken over een goed uithoudingsvermogen en een puike conditie. En net als beroepskrachten moeten ook zij beschikbaar zijn als Rozenburg assistentie nodig heeft.

De onderscheidingen markeren de onbaatzuchtige en trouwe inzet van de negen vrijwilligers. Door deze inzet tonen zij hun grote betrokkenheid bij Rozenburg en daarmee bij de samenleving.

Uitreiking
vrijdag 15 april, 20.00 uur tijdens de korpsavond
Hoofdkantoor Gezamenlijke Brandweer
Laan van Nieuw Blankenburg 10
3181 DA Rozenburg.

Toekennen onderscheiding
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een afscheidsreceptie of jubileumviering) of op Koningsdag (de traditionele Lintjesregen).


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl