Direct naar de content

Koninklijke Onderscheiding voor Ruurd van Rooijen

LET OP: dit nieuws NIET verspreiden voor donderdag 14 juli 15.00 uur!

Kapitein ter zee (buiten dienst) de heer Ruurd van Rooijen zet zich als vrijwilliger op allerlei manieren in voor het lot van oorlogswrakken. Bovendien vervult hij diverse andere vrijwilligersfuncties. Voor deze inzet benoemt Zijne Majesteit de heer Van Rooijen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Loco-burgemeester Ronald Schneider reikt deze onderscheiding uit op donderdag 14 juli om 14.30 uur in de Van Ghentkazerne in Rotterdam.

Van Rooijen kreeg in 2008 functioneel leeftijdsontslag van de Koninklijke Marine. Ook al vóór dat jaar zette hij zich langdurig in zijn vrije tijd bijzonder in voor diverse maatschappelijke initiatieven.

Voor de Stichting Nabestaanden Onderzeeboten 1940 – 1945 heeft Van Rooijen diepgaand onderzoek verricht naar het lot van omgekomenen op zee. Voor nabestaanden is het erg belangrijk om hier meer over te weten. Van Rooijen is inmiddels ook vicevoorzitter van deze stichting.

Daarnaast vertegenwoordigt Van Rooijen Nederland bij de International Community of Submariners Association (ISA). Hij maakt zich sterk voor de bescherming van oorlogsgraven op zee tegen plunderaars. Hij wist internationale aandacht voor deze zaak te krijgen.

Van Rooijen is ook adviseur van een ziekenhuis in Sierra Leone namens de Lion Heart Foundation. Tijdens de ebola epidemie daar, bleef hij zich met gevaar voor eigen leven ter plekke inzetten voor het ziekenhuis.

Uitreiking
Donderdag 14 juli 2016, 14.30 uur
Van Ghentkazerne, Van Ghentzaal, gebouw Maasbruggen
Toepad 120

Toekennen onderscheiding
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter loco-burgemeester Schneider, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl