Direct naar de content

Koninklijke Onderscheiding voor Robert de Haas

Robert de Haas neemt op 15 december afscheid van zijn bestuursfunctie voor het HipHopHuis in Rotterdam. Bij die gelegenheid ontvangt hij een lintje uit handen van loco-burgemeester Pex Langenberg. Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Robert de Haas te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding krijgt De Haas voor zijn grote verdiensten voor tal van kunstdisciplines in Nederland.

Robert de Haas bezit een groot talent om anderen te stimuleren en te inspireren. Op die manier heeft hij een groot aantal kunstinitiatieven gestimuleerd of van de grond gekregen. Hij leverde deze inspanningen naast zijn carrière als eerst directeur van de Rijksdienst Beeldende Kunst en later van de Rotterdamse Kunststichting (RKS).

Zo wist hij het popcentrum Paard van Troje in Den Haag een professionele stevige basis te geven. Hij was de oprichter van het Holland Dance Festival, waar internationale allure de boventoon voert. Daarnaast schetste hij een nieuw toekomstperspectief voor Writers Unlimited, met meer betrokkenheid van migrantenschrijvers. De Haas beheert als bestuurder van stichtingen ook diverse nalatenschappen van kunstenaars. In Rotterdam stimuleerde hij het Directeurenoverleg Kunstzaken, dat daarmee meer gezag kreeg in de stad.
De Haas stimuleerde nieuwe dansontwikkelingen, waaronder de oprichting van een HipHopHuis. Hij deed dat aanvankelijk op de achtergrond als directeur van de RKS. Toen hij met pensioen was, zette hij deze inzet voort. En met succes. Het HipHopHuis is een goedbezochte multiculturele plek in Rotterdam waar talent kan groeien en bloeien.

De Haas ontvangt de koninklijke onderscheiding voor zijn vermogen om zijn kennis, ervaring en vastberadenheid ruimhartig te delen met anderen en die op deze manier te inspireren.

dinsdag 15 december, tussen 19.00 en 19.30 uur
HipHopHuis Holland
Delftsestraat 19a
3013 AC Rotterdam

Toekennen onderscheiding
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een afscheidsreceptie of jubileumviering) of op Koningsdag (de traditionele Lintjesregen).


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl