Direct naar de content

Koninklijke Onderscheiding voor Rob Claeijs

NB Dit nieuws NIET verspreiden vóór 20.00 uur

Tientallen jaren lang heeft de heer Rob Claeijs zich ingespannen voor de Vereniging van Unilever Scherpschutters. Voor de samenleving is het verenigingsleven in diverse opzichten belangrijk. En om verenigingen draaiend te houden zijn vrijwilligers nodig. De heer Claeijs is zo’n vrijwilliger. Daarom benoemt Zijne Majesteit Rob Claeijs tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Namens de koning en als vervanger van de burgemeester reikt gemeentesecretaris Philippe Raets de onderscheiding uit.

Rob Claeijs was dertig jaar lang penningmeester van de Vereniging van Unilever Scherpschutters. En gedurende tien jaar was hij voorzitter hiervan. Hij heeft zich altijd voor de volle 100% ingezet voor de schietvereniging naast een drukke fulltime baan.

Als penningmeester heeft de heer Claeijs ervoor gezorgd dat de vereniging financieel gezond is en goed draait. En als voorzitter stond hij bekend om zijn rustige optreden, integer handelen, geduld betrachten en beschikken over een sociale antenne die de temperatuur van de vereniging goed kon inschatten.

Rob Claeijs nam halverwege dit jaar afscheid van zijn bestuurstaken. Hij is al 38 jaar lid van de vereniging en is inmiddels benoemd tot Lid van verdienste. De vereniging is hem zeer erkentelijk voor zijn langdurige en trouwe inzet. De samenleving wordt sterker en aantrekkelijke door het bestaan van verenigingen. Verenigingen, die door vrijwilligers zoals de heer Claeijs kunnen blijven draaien.

Uitreiking
maandag 3 oktober 2016, 20.00 uur
Verenigingsgebouw Unilever Scherpschutters
Lucie Vuylstekeweg 38
Rotterdam

Toekennen onderscheiding
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl