Direct naar de content

Koninklijke onderscheiding voor professor F. C. (Frank) Verhulst

Dertig jaar lang heeft professor Frank Verhulst op bijzondere wijze invulling gegeven aan zijn functie van hoogleraar en afdelingshoofd van de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij het Erasmus MC. Bij zijn afscheid op 12 mei 2017 benoemde Zijne Majesteit de heer Verhulst tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De onderscheiding werd uitgereikt door wethouder Adriaan Visser.

Na dertig jaar actieve en intensieve betrokkenheid bij zijn vakgebied is professor Verhulst sinds 12 mei met emeritaat. Hij ontving de onderscheiding tijdens zijn afscheidssymposium.
Verhulst is nationaal en internationaal een toonaangevende professional in kinder- en jeugdpsychiatrie en klinische epidemiologie. De combinatie van beide vakgebieden leverde innovatieve methoden en technieken op. Vooral de langdurige bevolkingsonderzoeken, zoals TRAILS (Tracking Adolescents Individual Lives Survey) in samenwerking met Groningen en Generation R in regio Rijnmond, zijn voorbeelden van innovatieve onderzoeksmethoden. Professor Verhulst stond aan de wieg van deze onderzoeken. Het meetbaar maken van emoties en gedrag is door de inspanningen van Verhulst een belangrijke stap dichterbij gekomen. Dit is van groot belang voor de ontwikkeling van ontelbaar veel kinderen en jongeren, nationaal en internationaal.

Professor Verhulst behoort tot de top in zijn vakgebied en staat nationaal en internationaal bekend om zijn uitzonderlijk grote expertise. Hij is lid van onder andere de Gezondheidsraad en de NWO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Als een echte verbinder wist hij vele betrokkenen bij het vak nationaal en internationaal tot samenwerking te bewegen. Daarmee is verbetering van de kinder- en jeugdpsychiatrie tot stand gekomen.

Toekennen onderscheiding
Professor Verhulst werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn exceptionele wetenschappelijke verdiensten op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie, in het bijzonder de introductie van interdisciplinaire, kwantitatieve, longitudinale bevolkingsonderzoeken onder kinderen en jongeren. Daarmee leverde hij een grote bijdrage aan de samenleving.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl