Direct naar de content

Koninklijke onderscheiding voor professor Cees van Riel

Op vrijdag 26 september reikt burgemeester Ahmed Aboutaleb namens koning Willem-Alexander een Koninklijke Onderscheiding uit aan Cees van Riel. Professor C.B.M. van Riel geldt als een autoriteit op het gebied van reputatiemanagement. In zijn lange carrière als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit heeft hij zich ingezet voor het professionaliseren van dit vakgebied. Hij is oprichter van het Corporate Communication Centre (CCC) en van het Reputatie Forum Nederland. De uitreiking van de onderscheiding vindt plaats tijdens de jubileumviering van het 25-jarige CCC.

Cees van Riel heeft het vakgebied van reputatiemanagement wereldwijd op de kaart gezet en daarmee Nederland een vooraanstaande positie gegeven binnen dit vakgebied. Vanwege deze verdienste heeft Zijne Majesteit hem benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Aboutaleb reikt de onderscheiding vrijdag tussen 16.30 en 17.00 uur uit in het Theilgebouw, collegezaal CB 5 van de Erasmus Universiteit, Burgemeester Oudlaan 50, Rotterdam.

Strategisch niveau
Van Riel is een groot pleitbezorger van het belang van reputatiemanagement en het gebruik daarvan op strategisch niveau in bedrijven en organisaties. Zijn vele onderzoeken en publicaties hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam een vooraanstaande positie in de wereld bezorgd op dit vakgebied. Zijn visie heeft veel bijgedragen aan een betere reputatie van Nederlandse merken en zo aan een positiever beeld van Nederland wereldwijd.

Internationaal
Zijn werk is vertaald in vele talen. Studenten over de hele wereld zijn in aanraking gekomen met de inzichten van Van Riel. Zijn visie legt een verbinding tussen bedrijfsvoering, publieke dienstverlening en maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen organisaties. Van Riel heeft een brede schare professionals – van Brazilië tot China – geschoold in zijn opvattingen over solide en transparant opererende organisaties.

Koninklijke Onderscheiding
Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Om in aanmerking te komen voor een benoeming tot Officier in deze orde spelen bedrijfsmatige en maatschappelijke verdiensten op internationaal niveau een rol.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl