Direct naar de content

Koninklijke onderscheiding voor Pedro Peters

Na 12 jaar directeur te zijn geweest van de RET gaat Pedro Peters met pensioen. In die jaren wist hij met zijn ongedwongen, directe bestuursstijl de RET om te vormen van een inefficiënte overheidsdienst naar een zelfstandig, klantgericht bedrijf. Een operatie die ook nog eens gekoppeld was aan een flinke bezuinigingsopdracht. Peters draagt aan zijn opvolger een financieel gezond bedrijf over, met de modernste vloot van Europa en hoge waarderingscijfers van de reizigers.

Zijn inzet was van enorme waarde voor het openbaar vervoer in het algemeen en voor de stad en regio Rotterdam in het bijzonder. Onder zijn leiding kwam ook de ‘Aardig Onderweg Award’ tot stand, om sociale initiatieven in de stad te ondersteunen. Vanwege zijn grote verdiensten heeft Koning Willem-Alexander Pedro Peters benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Aboutaleb heeft de onderscheiding uitgereikt tijdens zijn afscheidsreceptie op 1 juni in de Maassilo.

RET
De aanvankelijke weerstand onder het personeel tegen zijn plannen wist hij te overwinnen met zijn toegankelijke en menselijke manier van leiding geven. Hij had een duidelijke visie op een gezonde balans tussen personeel, reizigers en Rotterdam en overtuigde de RET-medewerkers dat een markgerichte benadering ook voor hen goed zou uitpakken. Overigens is Peters van mening dat het prima is dat de overheid de aandelen in handen heeft, omdat de winstmarges in het openbaar vervoer klein zijn.

Verbinder
Hij blijft indirect wel betrokken bij de RET omdat hij voorzitter blijft van de branchevereniging in het openbaar vervoer, die hij een jaar geleden hielp oprichten. Daarnaast was hij lid van de Raad van Commissarissen van de RMC (Rotterdamse Mobiliteitscentrale), 9292 (Reizigersinformatiegroep) en TLS (TransLinkSystems). Pedro Peters staat bij alle clubs waaraan hij verbonden is bekend als een verbinder, vernieuwer en voortrekker. In april / mei 2014 was hij informateur/formateur van het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Rotterdam.

Toekennen onderscheiding
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, tel. 06 – 22 66 19 17 of e-mail: me.molenbeek@rotterdam.nl