Direct naar de content

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw M. J. (Marianne) Wijers-Hille

Begin dit jaar nam mevrouw Marianne Wijers-Hille afscheid als hoofd van de afdeling Extracorporale Circulatie van het Erasmus MC. Zij heeft zich vanuit deze functie jarenlang bijzonder ingespannen voor het vak van klinisch perfusionist. Voor haar inzet benoemt Zijne Majesteit mevrouw Wijers tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Wethouder Pex Langenberg reikt de onderscheiding uit op woensdag 3 mei tijdens haar afscheidsreceptie in de Tuin van de Vier Windstreken.

Een klinisch perfusionist is verantwoordelijk voor de complexe technologie tijdens een hartoperatie, zodat de patiënt een kunstlong kan gebruiken. Marianne Wijers beheerst dit vak tot in de puntjes. Bovendien heeft zij veel extra activiteiten voor dit beroepenveld ondernomen met als doel erkenning van het vak en kennisuitwisseling.

De decoranda is sinds 1970 als klinisch perfusionist verbonden aan het Erasmus MC. Vanaf 1986 heeft zij op voortreffelijke wijze leiding gegeven aan de afdeling Extracorporale Circulatie, die onder haar leiding in omvang toenam. Zij heeft vele klinisch perfusionisten opgeleid en droeg bij aan de ontwikkeling van het nationale opleidingsprogramma. Als pleitbezorger van het vak was zij een leidende gesprekspartner van de overheid.

Marianne Wijers was medeoprichter en jarenlang secretaris van de landelijke beroepsvereniging van klinisch perfusionisten. Later werd zij Secretary General van de Europese stichting die zich bezighoudt met extracorporale circulatie. Elke twee jaar organiseert deze stichting een vooraanstaand wetenschappelijk congres, waar mevrouw Wijers veel voorbereidingstijd in investeerde.

Uitreiking
woensdag 3 mei 2017, 18.00 uur in de Tuin van de vier windstreken aan de Plaszoom 354 in Rotterdam.

Toekennen onderscheiding
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl