Direct naar de content

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw A. M. (Anneke) de Waard-Dijkstra

Let op: nieuws niet verspreiden voor zaterdag 21 november 2015 15:30 uur

In Hoek van Holland wordt mevrouw De Waard ‘het gezicht van De Zonnebloem’ genoemd. Voor haar langdurige en intensieve vrijwilligersinzet heeft de Koning haar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Loco-burgemeester Hugo de Jonge reikt deze onderscheiding uit tijdens het jubileum van het 30-jarig bestaan van de afdeling Hoek van Holland van De Zonnebloem. Dit gebeurt op zaterdag 21 november 2015.

Mevrouw de Waard is zo’n vrijwilliger die niet alleen haar sporen verdiend heeft bij Vereniging De Zonnebloem, maar ook actief is op allerlei andere fronten. Zij ontvangt de onderscheiding voor haar totale inzet.
Bij de Zonnebloem begon zij vijftien jaar geleden met het bezoeken van ouderen en zieke mensen. Daarmee voorkwam zij dat mensen in een sociaal isolement terecht kwamen. Later nam zij ook bestuurs- en commisietaken op zich, soms zelfs in haar eentje. Mevrouw De Waard was en is een drijvende kracht achter allerlei activiteiten, zoals excursies, theater- en museumbezoek en winkelmiddagen.

Voor wijkgebouw De Hoekstee was mevrouw De Waard een gastvrouw met een luisterend oor en een warm hart. En vanuit een welzijnsorganisatie legt mevrouw De Waard Informatieve Huisbezoeken af aan 80-plussers in Hoek van Holland. Met haar empathie wint zij snel vertrouwen van ouderen en ziet zij of alles naar wens gaat. In de jaren tachtig was mevrouw De Waard coach van het eerste meisjeselftal voetbal in Hoek van Holland en later assisteerde zij bij de Avondvierdaagse.
Mevrouw De Waard moet om gezondheidsredenen soms een stapje terug doen, maar is nog altijd actief voor het welzijn van bewoners in Hoek van Holland.

zaterdag 21 november van 15.00 tot 15.30 uur
Restaurant De Mollige Meeuw
Hoekse Brink 249
3151 GB Hoek van Holland

Toekennen onderscheiding
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een afscheidsreceptie of jubileumviering) of op Koningsdag (de traditionele Lintjesregen).


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Scholten, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 12 55 26 68 of h.scholten@rotterdam.nl