Direct naar de content

Koninklijke onderscheiding voor Jose Drabwell

Koning Willem-Alexander heeft J. (Jose) Drabwell-Wuite benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ahmed Aboutaleb reikte de onderscheiding vandaag uit op een symposium over afweerstoornissen in het Erasmus MC.

Jose Drabwell (17 mei 1946) werkt sinds 2004 voor de International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies (IPOPI), sinds 2008 als voorzitter. Onder haar leiding is het IPOPI-netwerk van patiëntenorganisaties uitgebreid van 29 naar 61 landen. Als officieel vertegenwoordiger bij het Europees Geneesmiddelenbureau heeft Jose Drabwell ervoor gezorgd dat mensen uit de immunodeficiëntie-gemeenschap meer betrokken zijn bij het invoeren van medicatie en dat medicatiefouten beter geregistreerd worden. Haar inzet heeft ook geleid tot meer Europese erkenning voor afweerstoornissen, en voor screening hierop bij pasgeborenen.

Waardering
Burgemeester Aboutaleb bij de uitreiking: ‘U hebt een onmisbare bijdrage geleverd aan de bekendheid van afweerstoornissen en een betere patiëntenzorg. Dat heeft in vele landen het onderzoek naar afweerstoornissen aangejaagd. Patiënten, artsen en beleidsmakers wereldwijd zijn u daarvoor zeer dankbaar.’
Naar verwachting legt Jose Drabwell later dit jaar haar functie van IPOPI-voorzitter neer.

Orde van Oranje-Nassau
De Orde van Oranje-Nassau bestaat sinds 4 april 1892. Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden komen mensen in aanmerking die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Uitreikingen vinden plaats bij bijzondere gelegenheden zoals een afscheidsreceptie of jubileumviering, of bij de traditionele Lintjesregen (de laatste werkdag vóór Koningsdag).

Meer informatie over koninklijke onderscheidingen vindt u op de gemeentelijke website.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06 – 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl.