Direct naar de content

Koninklijke onderscheiding voor Eddy van Doorslaer

Koning Willem-Alexander heeft prof. dr. E.K.A. van Doorslaer benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De hoogleraar gezondheidseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kreeg de Koninklijke onderscheiding op vrijdag 24 februari tijdens zijn afscheidscollege uitgereikt door locoburgemeester Tim Versnel.

Dhr. Van Doorslaer (1958, België) ontving de onderscheiding vanwege zijn zeer grote bijdrage aan de ontwikkeling van zijn vakgebied en de impact daarvan op (inter)nationaal gezondheidsbeleid. Hij ging op 24 februari met emiraat.

Eerlijker
Van Doorslaer ontwikkelde methodologie om rechtvaardig gebruik van zorg meetbaar te maken. Hiervoor relateerde hij zorggebruik aan zorgbehoefte en de financiële bijdrage aan persoonlijke draagkracht. Dankzij zijn inspanningen is de wetenschappelijke kennis rond dit onderwerp vergroot en is de gezondheidszorg eerlijk geworden qua financiering en levering.

Internationaal
Daarnaast ontwikkelde Van Doorslaer instrumenten waarmee beleidsmakers beter beleid kunnen formuleren dat objectief op doelmatigheid en rechtvaardigheid te beoordelen is. Ook gaf hij leiding aan meerdere (inter)nationale projecten voor een rechtvaardige verdeling van zorg en zorgfinanciering. Hiervoor werkte hij samen met de Wereldbank, Unicef en de WHO.

Hoogleraar
Als hoogleraar was Van Doorslaer aan twee faculteiten van de Erasmus Universiteit verbonden. Hij begeleidde promovendi, publiceerde in prestigieuze bladen als The Lancet en de British Medical Journal en initieerde onder meer het Erasmus Center for Health Economics Rotterdam (EsCHER).

Ook was Van Doorslaer als gasthoogleraar verbonden aan onder meer de University of Sydney en de Syddansk Universitet in Denemarken. Hij geldt dan ook als een wereldwijd erkend expert. Mede door zijn inzet en onderzoek is de Erasmus Universiteit (en daarmee Nederland) internationaal toonaangevend op het terrein van de gezondheidseconomie.

De Orde van de Nederlandse Leeuw
De Orde van de Nederlandse Leeuw is ingesteld in 1815 en kent drie graden: Ridder Grootkruis, Commandeur en Ridder. Op de onderscheiding staan de Latijnse woorden ‘Virtus Nobilitat’ (deugd adelt). Voor een benoeming in de Orde van de Nederlandse Leeuw komen personen in aanmerking met exceptionele verdiensten voor de samenleving.