Direct naar de content

Koninklijke Onderscheiding voor dhr. prof. dr. H. J. C. van Marle

Een bruggenbouwer tussen wetenschap, politiek en samenleving, zo wordt professor Van Marle genoemd. Voor zijn uitzonderlijke inzet op het gebied van de forensische psychiatrie benoemt de Koning de heer Van Marle tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Loco-burgemeester Pex Langenberg reikt deze onderscheiding op vrijdag 27 november om 17.30 uur uit in de Erasmus Universiteit.

Van Marle heeft als professor forensische psychiatrie een benoeming aan zowel de medische als de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit. Deze kruisbestuiving heeft veel betekend voor het vakgebied. Door de inspanningen van professor Van Marle kunnen juristen en gedragsdeskundigen elkaar beter verstaan. Uiteraard is dat van invloed op de kwaliteit en rechtvaardigheid in de berechting.

Het talent van professor Van Marle om zijn kennis en ervaring ruimschoots te delen is van grote waarde voor de samenleving. In diverse adviescommissies leverde hij een bijdrage aan beleidsvorming. Met verantwoordelijkheidsgevoel, rust, vastberadenheid en gezag draagt Van Marle bij aan het debat en aan de beeldvorming rond TBS. Niet voor niets wordt hij ‘mister TBS’ genoemd.

De inzet en tijdsbesteding van Van Marle gaat ver voorbij de normale eisen die je aan een hoogleraar mag stellen. Zijn grote betrokkenheid bij de forensische psychiatrie blijkt uit zijn hele carrière. Ook in internationaal opzicht is hij een befaamde autoriteit.

Op 27 november houdt professor Van Marle zijn afscheidscollege in de Erasmus Universiteit.

vrijdag 27 november rond 17.30 uur (afscheid prof. Van Marle)
Erasmus Universiteit, Erasmus Building, (A-gebouw), aula
Burgemeester Oudlaan 50
Rotterdam

Toekennen onderscheiding
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een afscheidsreceptie of jubileumviering) of op Koningsdag (de traditionele Lintjesregen).


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Kooijman-Castelijns, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 53 78 61 01 of s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl