Direct naar de content

Koninklijke Onderscheiding voor de heren H.J. Aanstoot en H.J. Veeze

Diabetes is een gecompliceerde ziekte en de behandeling kan heel ingrijpend zijn, zeker in het leven van kinderen. Daarom hebben kinderartsen Henk-Jan Aanstoot en Henk Veeze Diabeter opgericht, een behandelcentrum met gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, diëtisten, psychologen en andere professionals. Dit team richt zich volledig op de zorg voor kinderen met diabetes, hun familie en omgeving zoals school en vrienden. Beide heren zijn ook in hun vrije tijd actief bij gezondheidsorganisaties. Voor hun professionele en maatschappelijke inzet heeft Koning Willem-Alexander beiden benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheidingen zijn op 21 september uitgereikt door burgemeester Aboutaleb tijdens het jubileumsymposium van Diabeter.
 

De heren Aanstoot en Veeze zijn samen opgetrokken in hun carrières. Beiden werkten zowel in het Sophia Kinderziekenhuis als in het IJsselland Ziekenhuis en hadden dezelfde visie op de behandeling van diabetes. Tien jaar geleden besloten zij de grote sprong te wagen en richtten Diabeter op, om onderzoek te doen naar diabetes type 1 bij kinderen en de behandeling te verbeteren. Diabeter werkt o.a. met een eigen elektronisch patiëntendossier dat de zorg bewaakt en ook online zorg en advies mogelijk maakt.

Maatschappelijk actief
Beide heren zijn ook maatschappelijk actief, vaak onbezoldigd en in hun schaarse vrije tijd. Veeze was penningmeester van de International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes en is adviseur gezondheidszorg van de Rabobank. Aanstoot was tweede voorzitter van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), initiatiefnemer van de Nederlandse Diabetes Dag, lid van de Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds en voorzitter van het Diabetes Expert Netwerk.

Toekennen onderscheiding
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl