Direct naar de content

Koninklijke onderscheiding voor de heer R.J. (Ruud) Vat

Ondernemer Ruud Vat heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor het collectieve belang van de transport- en logistieke sector. Vanwege zijn verdiensten wordt hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Aboutaleb reikt de onderscheiding uit tijdens de viering van het veertigjarig bestaan van zijn bedrijf op maandag 2 februari rond 18.30 uur in het Wereldmuseum, Willemskade 25 in Rotterdam.

Ruud Vat is de derde generatie uit zijn familie die actief is in de transport- en logistieke sector. Ooit begon hij zijn bedrijf aan een keukentafeltje met niet meer dan een telex. Nu speelt zijn bedrijf een grote rol in de branche en zijn er zo’n 300 medewerkers.

Bestuurslidmaatschappen
De heer Vat is al langdurig bestuurslid van FENEX, de brancheorganisatie voor expeditie en logistiek. Onder zijn voorzitterschap zijn de krachten gebundeld met TLN, Transport Logistiek Nederland. Vat speelde daarin een grote rol. Hij werd ook bestuurslid van TLN en betoont zich een echte ambassadeur voor de organisatie en voor de sector in z’n geheel.

Ruud Vat zet zich ook in voor de belangen van de havengemeenschap in de regio, bijvoorbeeld als bestuurslid van Deltalinqs en als adviseur van Nederland Distributieland.Binnen en buiten de sector wordt Ruud Vat bijzonder gewaardeerd als gesprekspartner. Niet in het minst om zijn constructieve en scherpe visie op de transportsector.

Datum, locatie
Maandag 2 februari 2015, 18.30 uur
Wereldmuseum, Willemskade 25 in Rotterdam.

Toekennen onderscheiding
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een afscheidsreceptie of jubileumviering) of op Koningsdag (de traditionele Lintjesregen).


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl