Direct naar de content

Koninklijke onderscheiding voor de heer E. (Evert) Slager

Dokter Slager organiseert al jarenlang het toonaangevende Doelencongres over Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie voor gynaecologen en verloskundigen. Voor zijn inzet benoemt Zijne Majesteit dokter Evert Slager tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wethouder Joost Eerdmans reikt deze onderscheiding uit tijdens het congres op 23 april rond 19.00 uur in De Doelen.

De heer Slager was dertig jaar lang gynaecoloog in Rotterdam. Daarnaast was hij in 1984 initiatiefnemer van dit congres over het vakgebied van gynaecologen en verloskundigen. Sindsdien zet hij zich met veel enthousiasme, inspiratie en daadkracht in voor zijn vakbroeders en -zusters. Hij weet een vlekkeloze organisatie te combineren met een hoge wetenschappelijke kwaliteit.
Het congres was van het begin af aan een succes. Gynaecologen en verloskundigen delen hier hun nieuwste inzichten en beschouwen het congres als een ijkpunt in opleiding en bijscholing. Dit jaar viert het congres zijn 20ste editie.

De heer Slager wist later ook Vlaamse collegae bij het congres te betrekken. Daarmee is het initiatief uitgegroeid tot een meerdaags congres met meer dan 300 sprekers en 550 bezoekers per dag. Slager maakt indruk met zijn onvermoeibare drijfkracht en zijn antenne voor de nieuwste ontwikkelingen. Hij weet de programmaonderdelen als een mozaïek in elkaar te schuiven, waardoor het hele vakgebied op een aantrekkelijke wijze wordt bestreken. Universiteiten uit Nederland en Vlaanderen werken graag mee aan het congres.

De heer Slager heeft door het organiseren van deze congressen een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de gynaecologische en verloskundige zorg.

Donderdag 23 april 2015
De Doelen
Schouwburgplein 50
3012 CL Rotterdam

Toekennen onderscheiding
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een afscheidsreceptie of jubileumviering) of op Koningsdag (de traditionele Lintjesregen, dit jaar op vrijdag 24 april).


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-12 65 88 13 of m.vanraalte@rotterdam.nl