Direct naar de content

Koninklijke onderscheiding voor de heer A. Th. A (Bert) Alberda

Let op! Nieuws niet verspreiden vóór 17.00 uur vandaag!

De grondlegger en pionier van reageerbuisbevruchting (IVF), de heer dokter Bert Alberda, neemt donderdag 10 september afscheid van zijn werk in het Sint Franciscus Gasthuis. Voor zijn grote verdiensten voor de samenleving heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander dokter Alberda benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Aboutaleb reikt namens de Koning de onderscheiding uit tijdens de afscheidsreceptie van de heer Alberda bij Golfclub Seve.

IVF (In vitro fertilisatie) maakt het mogelijk dat mensen met een kinderwens die langs natuurlijke weg niet zwanger kunnen worden, toch kinderen krijgen. Deze techniek was in de beginperiode omstreden. Veel gynaecologen zagen er begin jaren tachtig geen heil in. Dokter Albeda zag wel de mogelijkheden van deze innovatieve techniek. In 1983 werd de eerste ‘reageerbuisbaby’ geboren. Dankzij de inzet van de heer Bert Alberda is IVF toegankelijk geworden voor veel mensen. Inmiddels wordt één op de 35 baby’s in Nederland geboren via IVF. Alberda begon zijn carrière in het voormalige Dijkzigtziekenhuis – nu Erasmus MC – in diverse functies. Begin jaren negentig stapte hij over naar het Sint Franciscus Gasthuis.

Alberda heeft zich onvermoeibaar ingezet voor de gynaecologie in het algemeen en voor IVF in het bijzonder. Hij is een vooraanstaand lid van diverse organisaties op dit gebied. Vaak nam hij het initiatief tot de oprichting daarvan. Dokter Alberda heeft zijn inzichten en kennis altijd ruim gedeeld, zowel met studenten als met collega’s in binnen- en buitenland. Veel wetenschappelijke publicaties staan op zijn naam. Ook deed hij veel moeite om deze specialistische kennis toegankelijker te maken voor een breed publiek. Zijn column in damesblad Libelle was daarvan een voorbeeld. Hij won er in 2005 de publieksprijs mee.

Uitreiking
donderdag 10 september 2015, 17.00 uur bij
Golfclub Seve, Kleiweg 480 in Rotterdam.

Toekennen onderscheiding
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een afscheidsreceptie of jubileumviering) of op Koningsdag (de traditionele Lintjesregen).


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl