Direct naar de content

Koninklijk onderscheiding voor prof. dr. Metselaar

Koning Willem-Alexander heeft Herold Metselaar benoemd tot Officier in de Orde van de Oranje-Nassau. De maag-, darm- en leverarts kreeg de Koninklijke onderscheiding op vrijdag 29 oktober tijdens een afscheidscollege uitgereikt door locoburgemeester Karremans.

Metselaar (13-03-1955, Hoogeveen) ontving de onderscheiding vanwege zijn grote wetenschappelijke bijdrage aan zijn vakgebied en zijn maatschappelijke bijdrage door het stimuleren van donatie en transplantatie in brede zin.

Levertransplantatieprogramma’s
Metselaar stond aan de basis van het levertransplantatieprogramma van het Erasmus MC. Dit programma is met zo’n 80 levertransplantaties per jaar inmiddels het grootste van Nederland. Daarnaast introduceerde hij het living donor levertransplantatieprogramma, het enige programma voor volwassenen in Nederland. Ook spande Metselaar zich in om de Nederlandse Orgaan Transplantatie Registratie te verbeteren. Alles met de grondslag: alleen het beste is goed genoeg.

Collega’s, patiënten en studenten zijn vol lof over de inzet van Metselaar. Zijn kordate, energieke en begripvolle manier van omgang zorgt ervoor dat mensen hem in hun hart sluiten en hem zeer vertrouwen.

Vrijwillig bestuurder
Naast zijn inzet als arts, promotor en wetenschapper is Metselaar ook actief als vrijwilliger. Zo is hij bijvoorbeeld voorzitter van de Stichting voor Lever en Maag-Darm Onderzoek, penningmeester van de Nederlandse vereniging voor Hepatologie en voorzitter van de Medisch Ethische Toetsing Commissie.

De Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.