Direct naar de content

Koninklijk onderscheiding voor prof. dr. De Jongste

Koning Willem-Alexander heeft Johan de Jongste benoemd tot Officier in de Orde van de Oranje-Nassau. De kinderlongziekte-arts kreeg de Koninklijke onderscheiding op woensdag 16 juni uitgereikt in de werkkamer van burgemeester Aboutaleb.
 

De Jongste (07-04-1955, Rotterdam) ontving de onderscheiding vanwege zijn baanbrekende werk op het gebied van kinderlongziekten. Naast zijn professionele carrière vervult hij onbezoldigde bestuurlijke functies bij cultureel-maatschappelijke organisaties. Dat blijft hij doen, na zijn pensionering op 7 augustus.

Sub-specialisme
In zijn streven naar optimale zorg voor kinderen met longziekten zag De Jongste dat kinderlongziekten het beste een apart sub-specialisme binnen de kindergeneeskunde kon worden. Onder zijn leiding als hoofd van de subafdeling Kinderlongziekten en Kinder-allergologie van het Erasmus MC maakte het vakgebied inderdaad grote sprongen vooruit. Zo verbeterde de zorg voor zieke kinderen, het onderwijs aan toekomstige specialisten in kinderlongziekten en het onderzoek naar kinderlongziekten.

Internationaal
De Jongste deelde zijn inzichten met artsen over de hele wereld. Dat deed hij onder meer via deelname aan Europese en internationale kennisinstituten en als gastspreker op honderden toonaangevende internationale congressen. Daarbij is hij één van de meest geciteerde wetenschappers op zijn vakgebied ter wereld. Collega’s wereldwijd zijn dan ook zeer lovend over zijn inspanningen voor het vakgebied.

De Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.