Direct naar de content

Koninklijk onderscheiding voor Monique Spanenburg

Koning Willem-Alexander heeft mw. M.M. Spanenburg benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau. De scheidend teamleider van zorginstelling Laurens kreeg de Koninklijke onderscheiding op donderdag 7 december tijdens haar afscheidssymposium in Podium Islemunda uitgereikt door locoburgemeester Faouzi Achbar.

Spanenburg (1959) ontving de onderscheiding vanwege haar grote bijdrage aan betere zorg voor en verhoogd welzijn van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Zij werkte sinds 1994 op verschillende locaties van zorginstelling Laurens en gaat dit jaar met pensioen.

Ravenswaerde
De verpleegkundig teamleider Spanenburg was ruim 20 jaar geleden intensief betrokken bij de oprichting van Ravenswaerde. Dit appartementencomplex biedt mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen wonen en daarnaast laagdrempelig (thuis)zorg te ontvangen.

Dat was destijds enorm vooruitstrevend; er was geen specifiek zorgmodel dat rekening hield met deze relatief vaak jongere doelgroep. Spanenburg bouwde een deskundig en betrokken team op, zorgde voor zinvolle dagbesteding voor bewoners en sleepte fondsen binnen om bijvoorbeeld vakanties mogelijk te maken.

Pionier met ‘Hooi op je vork’
Binnen Ravenswaerde implementeerde Spanenburg als één van de eerste zorgprofessionals de methodiek ‘Hooi op je vork’. Daarin ligt de focus op eigen regie en sturen op wat mensen wél (zelf) kunnen. Hierdoor daalde de zorgbehoefte binnen Ravenswaerde sterk. Haar ervaringen deelde Spanenburg met andere professionals via landelijke intervisiebijeenkomsten. Inmiddels werken meerdere grote zorgorganisaties in de gehandicaptensector en ouderenzorg met deze methodiek.

Zeer betrokken
Ook buiten reguliere werktijden zette Spanenburg zich onverminderd in. Zo was zij dag en nacht bereikbaar voor medewerkers van Ravenswaerde, sprak zij geregeld op landelijke symposia en adviseerde zij collega’s van andere zorgorganisaties over complexe casussen.

De Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nel van der Kolk. Tel: 06 109 078 24 of  pc.vanderkolk@rotterdam.nl