Direct naar de content

Koninklijk onderscheiding voor Lidy van Driel

Koning Willem-Alexander heeft haar benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau. De verpleegkundig specialist kreeg de Koninklijke onderscheiding op woensdag 08 juni tijdens haar afscheidsbijeenkomst uitgereikt door locoburgemeester Vincent Karremans.

Mw. A. M. Van Driel (1958) ontving de onderscheiding vanwege haar grote bijdrage aan hoogkwalitatieve zorg voor patiënten met defecatie- en incontinentiestoornissen. Zij gaat per 01 juli 2022 met pensioen.

Loopbaan
In 1974 startte Van Driel met een interne opleiding tot verpleegkundige in het toenmalige Zuiderziekenhuis. In de daaropvolgende jaren heeft zij zich ontwikkeld tot stomaverpleegkundige, continentieverpleegkundige en verpleegkundig specialist voor patiënten met ontlastingsklachten, bekkenbodemzorg en proctologie.

Wapenfeiten
Naast haar taken als verpleegkundige zette Van Driel zich met hart en ziel in voor kennisdeling. Zo organiseerde zij het tweejaarlijks symposium Alles Op een Grote Hoop met 400 deelnemers en sprekers uit binnen- en buitenland. Ook regelde zij workshops, gaf gastlessen en initieerde zij andere voorlichtingsactiviteiten. Daarnaast was zij medeauteur van het boek ‘Darmkanker. Het boek voor patiënt, familie en professional’.

Expertise Centra
Van Driel was de drijvende kracht van het Defecatie Expertise Centrum van het Maasstad Ziekenhuis. Speciaal voor kinderen en volwassenen met ontlastingsproblemen. Ook stond zij aan de wieg van de landelijke overkoepelende organisatie Darmzaken Expertise Centra Nederland. Via de centra kunnen kennis en kunde nog beter uitgewisseld worden.

Locoburgemeester Karremans zei in zijn toespraak: ‘Het is duidelijk dat u een gedreven professional bent, die zich met hart en ziel inzet. Uw inspanningen gaan verder dan uw functie vraagt en zetten zich vaak voort buiten werktijden. Daarnaast bent u empathisch, collegiaal en betrokken.’

De Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.