Direct naar de content

Koninklijk onderscheiding voor Lia Zwaan

Koning Willem-Alexander heeft mevrouw C.M.H. Zwaan-van Schijndel benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau. De scheidend bestuurder van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs (RVKO) kreeg de Koninklijke onderscheiding op donderdag 14 december uitgereikt door locoburgemeester Robert Simons.

Zwaan (1956) ontving de onderscheiding vanwege haar grote bijdrage aan het onderwijs en de kinderopvang. Zij is sinds 1975 werkzaam bij de RKVO en gaat per 31 december 2023 met pensioen.

Loopbaan
Zwaan startte haar carrière als secretaresse en klom in de loop der jaren via verschillende functies op tot bestuurslid. Haar werk kenmerkt zich door een enorme gedrevenheid en grote bevlogenheid. Zwaan wil altijd het allerbeste voor ieder mens, groot of klein. Zo zette zij zich in voor de oprichting van een school voor kwetsbare, hoogbegaafde kinderen en voorkwam zij de sluiting van de katholieke PABO. Ook stimuleerde zij docenten Onderwijs Allochtone Levende Talen (OALT) om zich naast het reguliere lespakket in te zetten om het contact met ouders te versterken.

LevelUp
Vanuit haar rol als bestuurslid RVKO is zij sinds 2013 ook lid van het bestuurscollege van de Thomas More Hogeschool. Daar initieerde zij het succesvolle traject LevelUp. Deze opleidingsvorm stelt onderwijsassistenten in staat om binnen een modulair systeem verschillende vakken van de pabo te volgen. Er is inmiddels landelijke belangstelling voor dit traject.

Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam
Naast haar werk voor RKVO was Zwaan eind jaren ‘70 grondlegger van en vrijwilliger bij Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam (SKPR). Zij zorgde ervoor dat in de lagere scholen van RKVO ook peuterspeelzalen kwamen. Op die manier wilde Zwaan bijdragen aan de vroege (taal)ontwikkeling van kinderen uit achterstandsgebieden. Een visionair idee in die tijd, inmiddels is voor- en vroegschoolse educatie gemeengoed.

De Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Prins, tel: 06 434 881 27 of ccmj.prins@rotterdam.nl.