Direct naar de content

Koninklijk onderscheiding voor Frank Migchielsen

Koning Willem-Alexander heeft scheidend directeur van de Laurenskerk Frank Migchielsen benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje-Nassau. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding op woensdag 3 november uitgereikt door locoburgemeester Vincent Karremans tijdens een afscheidsceremonie met muziek en sprekers in de Laurenskerk.

Migchielsen (03 -07-1955, Oss) ontving de onderscheiding vanwege zijn jarenlang inzet voor een multifunctionele Laurenskerk en voor Rotterdam als geheel.

Brede maatschappelijke invulling
Zorg ervoor dat de Laurenskerk naast de kerkelijke betekenis als gebedshuis ook weer een brede maatschappelijke betekenis krijgt. Dat was de opdracht waarmee Migchielsen eind jaren negentig aan de slag ging als directeur van de Stichting Grote of Sint Laurenskerk. Inmiddels is de Laurenskerk onlosmakelijk onderdeel van de Rotterdamse cultuur- en activiteitensector.

Harmonie
Dankzij Migchielsen is de overgang van sec kerkelijke functie naar een brede maatschappelijke functie in goede harmonie gegaan. Hij is een verbinder, iemand die luistert, enthousiasmeert en in overleg stappen zet. Daarmee nam hij weerstanden weg en kon hij werken aan een nieuwe invulling van de Laurenskerk. Bezoekers kunnen sinds 2010 de permanente tentoonstelling ‘De Laurenskerk vertelt verhalen’ of de glas-in-loodramen naar ontwerp van Gunhild Kristensen bekijken. Daarnaast biedt het laatgotische gebouw met zijn prachtige akoestiek ruimte aan tijdelijke tentoonstellingen, bijeenkomsten en zang en muziek.

Belangeloze inzet
Migchielsen is medeoprichter van Stichting Rotterdam Orgelstad en was daar ook jarenlang actief als secretaris-penningmeester. Verder is hij als penningmeester verbonden aan Stichting Herdenking 14 mei Rotterdam en Stichting Rotterdam Promotieprijs.

De Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.