Direct naar de content

Koninklijk onderscheiding voor Chris en Rina Leijten

Koning Willem-Alexander heeft de heer C.J.M. Leijten en mevrouw C.E. Leijten-Hoefnagel benoemd tot Lid in de Orde van de Oranje-Nassau. Zij kregen de Koninklijke onderscheiding op dinsdag 18 juni uitgereikt door locoburgemeester Robert Simons tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Huis van de Wijk te Bloemhof.

Meneer (1953) en mevrouw (1957) Leijten ontvingen de onderscheidingen vanwege hun langdurige inzet als pleegouders. Sinds 1996 hebben zij 13 kinderen een veilige en liefdevolle omgeving geboden. In eerste instantie als crisisopvang, later als vaste pleegouders. Het echtpaar combineerde deze opvang met de zorg voor hun eigen gezin.

Vaste pleegzorg
In 2005 werden twee peuters in huize Leijten geplaatst. De broertjes waren ernstig verwaarloosd en liepen enorm achter met hun ontwikkeling. Daarnaast kampte de oudste met meervoudige medische problematiek, waaronder autisme en doofheid. De intensieve zorg maakte plaatsing in een ander gezin onmogelijk. Daarom besloot het echtpaar zelf vaste pleegouders te worden.

Intensief
Meneer en mevrouw Leijten leerden gebarentaal om te kunnen communiceren. Daarnaast volgde mevrouw Leijten meerdere trainingen om de jongens de juiste steun en begeleiding te kunnen geven. Meneer Leijten – tot 2020 werkzaam als internationaal vrachtwagenchauffeur – nam haar zorgtaken in zijn vrije tijd over. Dankzij hun liefdevolle inzet en intensieve begeleiding woont de oudste inmiddels zelfstandig in een woongroep. Zijn broer studeert aan de Hogeschool Rotterdam en woont nog thuis.

De Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Prins, tel: 06 348 81 27 of c.prins@rotterdam.nl.