Direct naar de content

Koninklijk onderscheiding voor Ad Bogers

Koning Willem-Alexander heeft prof. dr. A.J.J.C. Bogers benoemd tot Officier in de Orde van de Oranje-Nassau. De cardio-thoracale chirurg kreeg de Koninklijke onderscheiding op vrijdag 13 mei tijdens zijn afscheidssymposium in de Kunsthal uitgereikt door locoburgemeester Judith Bokhove (Mobiliteit, jeugd en taal).

Bogers (30-10-1955, Breda) ontving de onderscheiding vanwege zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van de Nederlandse cardio-thoracale chirurgie. Hij gaat per 30 mei 2022 met pensioen en legt dan zijn functie als afdelingshoofd cardio-thoracale chirurgie van het Erasmus Medisch Centrum (EMC) neer.

Loopbaan
In 1988 startte Bogers als cardio-thoracaal chirurg bij het EMC. Hij specialiseerde zich onder meer in het deelgebied kinderhartchirurgie. In 1995 wordt Bogers benoemd tot bijzonder hoogleraar Kinderhartchirurgie. Een paar jaar later start hij als hoogleraar Thoraxchirurgie en afdelingshoofd cardio-thoracale chirurgie. Onder zijn leiding is de afdeling uitgegroeid tot een (inter)nationaal expertisecentrum, waar patiëntenzorg, talentontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek en samenwerking centraal staan.

Waardering
Mede dankzij de inspanningen van Bogers werden harttransplantatie bij kinderen mogelijk in Nederland. Het EMC is het enige ziekenhuis in ons land dat deze complexe operatie kan uitvoeren. De ingreep heeft een enorme impact op de levenskwaliteit van duizenden patiëntjes met aangeboren hartafwijkingen en op hun families. Daarnaast is er veel waardering voor zijn grote mate van betrokkenheid en heldere communicatie richting patiënten.

Maatschappelijk betrokken
Naast zijn werk als medisch specialist, onderzoeker en opleider zet Bogers zich ook in voor onder meer de Hartstichting en de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie. Verder is hij betrokken bij de Hartkleppenbank en de Euro Tissue Bank-Bislife. Via deze organisatie worden hartkleppen en andere weefselsoorten bewerkt en klaargemaakt voor gebruik in Nederlandse ziekenhuizen en ziekenhuizen in het buitenland.

De Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.