Direct naar de content

Koninklijk onderscheiding voor Aad Michielsen

Koning Willem-Alexander heeft Aad Michielsen benoemd tot Lid in de Orde van de Oranje-Nassau. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding op woensdag 27 oktober uitgereikt door wethouder Christine Eskes (Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport) tijdens een informele bijeenkomst in de kantine van voetbalvereniging Spartaan ‘20.

Michielsen (20-08-1940, Rotterdam) ontving de onderscheiding vanwege zijn jarenlang onbaatzuchtige inzet voor Zuidwijk en de samenleving als geheel.

Bewonersfonds Zuidwijk
Michielsen was als bestuurslid van het Bewonersfonds Zuidwijk decennialang verantwoordelijk voor de boekhouding. Hij beheerde en belegde het vermogen van de stichting zorgvuldig. Daardoor kon het fonds elk jaar duizenden euro’s subsidie uitkeren aan allerlei maatschappelijke en sociale activiteiten in de wijk.

Spartaan ‘20
Daarnaast was Michielsen meer dan 40 jaar lang als vrijwilliger verbonden aan voetbalvereniging Spartaan ’20. In die periode oefende hij als lid van het hoofdbestuur verschillende functies uit, waaronder die van penningmeester. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de complete financiële administratie van de sportkantine.

Overig
Michielsen was ook actief bij andere organisaties. De meesten konden op meerjarige inzet rekenen. Zo zette hij zich onder meer in voor twee kerkgenootschappen, carnavalsvereniging De Slingeraars, de VvE bungalowpark Eexterkoele, de Nederlandse Vereniging van Bedrijfsarchivarissen, het koor in het St Clara-ziekenhuis en was hij regio-vertegenwoordiger van de KNVB.

De Orde van Oranje-Nassau
De in 1892 ingestelde Orde van Oranje-Nassau heeft sinds 1996 zes graden: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder en Lid. Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.