Direct naar de content

Koffiedrinkende ambtenaren vergroenen Rotterdam

Afval wordt grondstof

Rotterdamse ambtenaren die regelmatig koffie drinken zorgen sinds kort voor een duurzamere stad. De gemeente Rotterdam gebruikt het koffiedik, de drab die overblijft als je een kop koffie hebt gezet, als voeding in de potgrond van plantenschalen. Zo wordt dit koffieafval weer een nieuwe grondstof

In de buitenruimte bij het Timmerhuis werden onlangs tien plantenbakken geplaatst met een inhoud die bestaat uit een mengsel van potgrond en koffiedik. Het is een van de stappen die de gemeente onderneemt om haar eigen processen te verduurzamen en zo komt Rotterdam weer een stapje dichterbij een circulaire stad.

Hergebruik koffiedik in plantschalen
Koffiedik is een afvalproduct dat zich leent voor hergebruik. Als het gemengd wordt met potgrond kan het goed dienen als voeding voor planten. Hiermee bespaart de gemeente op de aankoop van potgrond en de kosten van afvalverwerking: een mooie win-win. ‘Sinds enkele weken gaat een stabiele stroom koffiedik vanaf ‘De Rotterdam’ richting de Stadskwekerij van de gemeente. Hier worden duizenden kilo’s koffiedik vermengd in de potgrond en verwerkt in de plantschalen. Het is de ambitie om na de eerste tien bakken bij het Timmerhuis in het voorjaar alle gemeentelijke plantschalen te voorzien van koffiedik.’, vertelt Jillian Benders, adviseur (en voorheen trainee) bij programma Duurzaam en bedenker van dit traject. ‘Als het inzamelingsproces goed verloopt, zal deze pilot worden uitgebreid naar andere gemeentelijke panden. Hoe het proces eruit ziet kun je zien op https://youtu.be/k8Xrogll3UU .

Lobby
Hergebruik van koffiedik sluit aan bij de ambitie van de gemeente om duurzaam om te gaan met materialen. Door de samenwerking met Maas, de nieuwe koffieleverancier, ontstond de mogelijkheid om het koffiedik uit de koffiemachines van de gemeente te gaan hergebruiken. De huidige wet- en regelgeving staat hergebruik van koffiedik in potgrond voor plantsoenen op de Nederlandse bodem niet toe omdat koffiedik een afvalproduct is. Een gesprek hierover met de wetgever en lobby is nodig om wetgeving beter te laten aansluiten bij de circulaire ambities van het rijk en gemeenten.

Duurzaam dichterbij de Rotterdammer en Rotterdam Circulair
Een duurzame stad vraagt om een andere manier van kijken, maar ook om durven en doen. Met het bouwen aan een circulaire, lokale economie en een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid, werkt de gemeente Rotterdam met bedrijven en inwoners samen aan verduurzaming van de stad. Hergebruik van koffiedik is een van de manieren waarop de gemeente hier zelf vorm aan wil geven. In 2030 is circulair de maatstaf. We werken hiernaar toe door dit als uitgangspunt te nemen bij onze inkoop en inrichting van de stad. We willen producten verbeteren, grondstofgebruik verminderen en op een andere manier met grondstoffen om te gaan. Meer weten? Kijk op www.RotterdamCirculair.nl of www.rotterdam.nl/duurzaam


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitte Moratis, persvoorlichter Stadsbeheer, 010 267 61 24 of ba.moratis@rotterdam.nl