Direct naar de content

Koffiedik: van afval naar grondstof

Vanaf vandaag wordt op alle 75 gemeentelijke locaties het koffiedik ingezameld. Het doel is om al dit afval een goede bestemming te geven en niets meer in de verbrandingsoven te laten belanden. Zo is koffiedik bijvoorbeeld heel geschikt om oesterzwammen op te kweken. Vanmiddag heeft wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) de nieuwe inzameling afgetrapt met de feestelijke onthulling van een kweekzuil van oesterzwammen.

“We laten zien dat het mogelijk is om de duizenden kilo’s koffiedrab die we als gemeente produceren niet meer te verbranden, maar volledig opnieuw als grondstof in te zetten. Daarmee besparen we niet alleen heel veel afval, maar ook tonnen CO2”.

Het koffiedik binnen de gemeente wordt, in samenwerking met Rotterzwam, al sinds mei 2019 op drie grote locaties ingezameld en hergebruikt. Met ingang van deze maand wordt dit dus uitgebreid naar alle 75 locaties. De jaarlijkse opbrengst van 81.000 kilo koffiedik wordt niet alleen gebruikt voor het kweken van oesterzwammen, maar ook voor onderzoek naar het gebruik van koffiedik als bodemverbeteraar voor landbouwgrond, als grondstof voor onder andere zeep en bier en voor biovergisting. Mede doordat er niets meer als restafval verbrand wordt, levert het bovendien een besparing van bijna 27.000 kg CO2 op, wat gelijk staat aan het planten van maar liefst 1344 bomen.

Een circulaire stad
Deze proef past binnen de ambitie van de stad om het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 met de helft te reduceren. Dit betekent dat we de levensduur van producten verlengen en afval weer als grondstof gebruiken. Uiteindelijk streven we in 2050 naar een samenleving zonder afval. De gemeente geeft graag het goede voorbeeld met haar eigen bedrijfsvoering. Meer over de circulaire doelstellingen van Rotterdam lees je op Rotterdamcirculair.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Diane Bouhuijs, bestuursvoorlichter wethouder Bonte, 06 – 38 31 92 44 of db.bouhuijs@rotterdam.nl