Direct naar de content

Kennismakingsbijeenkomst kandidaat-wethouders en installatieraad

Dinsdag 3 juli en donderdag 5 juli

Kennismakingsbijeenkomst

Dinsdag 3 juli, 9.15 uur, zaal 7

Op 3 juli vindt de kennismakingsbijeenkomst met de kandidaat-wethouders plaats in zaal 7 van het stadhuis.

De gesprekken duren ongeveer 20 minuten per kandidaat die door de betreffende (waarnemend) fractievoorzitter wordt geïntroduceerd. Het tijdschema voor de kennismaking is als volgt:

09.15 – 09.35 uur;          B. (Bert) Wijbenga-van Nieuwenhuizen;

09.35 – 09.55 uur:          S.A. (Bas) Kurvers;

10.00 – 10.20 uur:          S. (Said) Kasmi;

10.20 – 10.40 uur:          A.L.H. (Adriaan) Visser;

10.45 – 11.05 uur:          A. (Arno) Bonte;

11.05 – 11.25 uur:         J. (Judith) Bokhove;

11.30 – 11.50 uur:         R. (Richard) Moti;

11.50 – 12.10 uur:         B.C. (Barbara) Kathmann;

12.15 – 12.35 uur:         S. (Sven) de Langen;

12.35 – 12.55 uur:         M.K.A. (Michiel) Grauss.

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst stellen vertegenwoordigers per raadsfractie vragen aan alle beoogd wethouders. De vragen kunnen gaan over het curriculum vitae, de motivatie om wethouder te worden en de beoogde relatie met de gemeenteraad of raadscommissies. Het gesprek is niet bedoeld om op inhoudelijke dossiers in te gaan. Alleen leden van de raad kunnen vragen stellen.

De bijeenkomst wordt voorgezeten door R.A.C.J. (Robert) Simons, nestor van de gemeenteraad.

Installatieraad

Donderdag 5 juli, 10.00 uur, raadzaal

Op donderdag 5 juli worden de kandidaat-wethouders en de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. In de ochtendzitting wordt afscheid genomen van de wethouders die niet terugkeren in het college in nieuwe samenstelling. De middagzitting om 13.00 uur begint met een debat over het coalitieakkoord.

Live-uitzending

De kennismakingsbijeenkomst en installatieraad worden live uitgezonden. Ook zijn beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Klik hier voor de agenda en stukken voor de kennismakingsbijeenkomst en hier voor de installatieraad.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.