Direct naar de content

KBK010: de nieuwe kleinschalige basiskaart Rotterdam

Experimenteren leidt tot innovatief product

De gemeente Rotterdam heeft vorige week tijdens de twee-daagse landelijke GIS (Geografische Informatie Systemen)-conferentie van Esri Nederland, de nieuwe kleinschalige basiskaart van Rotterdam gepresenteerd: de KBK010. Rotterdam is de eerste gemeente in Nederland die door een automatische generalisatie vanuit de Grootschalige Basiskaart (GBK) een nieuwe Kleinschalige Basiskaart (KBK) heeft weten te maken.

De gemeente Rotterdam maakt al sinds het einde van de 19e eeuw diverse topografische kaarten van Rotterdam in eigen beheer. In de ruim honderd jaar nadien is Rotterdam in staat door innovatieve ontwikkelingen en slim beheer actuele en accurate kleinschalige basiskaarten te produceren.
De grootschalige basiskaart kenmerkt zich door de vele details, tot aan putdeksels en lantarenpalen toe. Voor een overzichtskaart is dit teveel informatie en voldoet een kleinschalige kaart. Deze kaart laat nog steeds de noodzakelijke informatie zien maar zonder overbodige details.

Actuele kaart
Voorheen kwamen de grootschalige en kleinschalige kaart door twee aparte processen tot stand. Het nieuwe proces zorgt ervoor dat data die eenmalig wordt ingewonnen, op meerdere manieren gebruikt kan worden. Naast een hogere efficiency levert dit een innovatieve, verbeterde en actuele kaart op. Aparte bijhouding van gegevens voor verschillende kaarten is overbodig. Ook zorgt de generalisatie vanuit de grootschalige kaart voor minder inhoudelijke verschillen tussen de kaartproducten. De nieuwe KBK010 kan nu in plaats van jaarlijks op elk gewenst moment geproduceerd worden.

Kennis delen
Zonder innovatieve techniek was er geen KBK010. Maar open vragen stellen, nieuwsgierig zijn naar feedback en kennis delen met de buitenwereld is net zo belangrijk. De gemeente Rotterdam wil in samenwerking met partners, vakgenoten en gebruikers de KBK010 verder ontwikkelen en deelt haar kennis graag met geïnteresseerde gemeenten. Een aantal gemeenten heeft al interesse getoond, vooral de actualiteit van de kaart en efficiency van het proces spreken aan.

Open data
De KBK010 is door de afdeling Basisinformatie van Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam in samenwerking met Esri Nederland ontwikkeld. Na de presentatie op de Esri Gis-conferentie 2014 is de eerste versie van de KBK010 beschikbaar voor gebruikers binnen het concern Rotterdam. Dit is een eerste stap om de KBK010 later ook via Open Data beschikbaar te stellen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Marree, directiewoordvoerder / persvoorlichter Stadsbeheer, 06 22 96 65 62 of fwa.marree@rotterdam.nl

Foto's van de kaarten zijn vrij van rechten te gebruiken.

1) Beeld 359/1061 GBK: Grootschalige basiskaart (gedetailleerd);
2) Beeld 359/1071 KBK: Kleinschalige basiskaart (overzichtskaart)
3) Beeld 359/1081 KBK010: Kleinschalige basiskaart automatisch gegeneerd en vrijwel identiek aan de KBK