Direct naar de content

Kansen voor de stad door nauwere samenwerking Stedin, Evides en Rotterdam

Netbeheerder Stedin, Evides Waterbedrijf en gemeente Rotterdam hebben vrijdag 14 maart de intentieverklaring ‘Samenwerken in de buitenruimte’ ondertekend. Dit is het startsein voor intensieve samenwerking tussen de drie belangrijkste partners in de buitenruimte tot 2030. De stad profiteert mee door minder overlast door wegopbrekingen en een betere bereikbaarheid, en meer ruimte voor participatie door bewoners en ondernemers.   

In de komende 15 jaar moeten er veel kabels en leidingen in de Rotterdamse ondergrond worden vernieuwd. Tot het jaar 2030 gaat het om de vervanging van 500 km aan gasleidingen, 600 km riolering en vele kilometers waterleiding en elektriciteitskabels. Een enorme opgave voor netbeheerders én gemeente. ‘Meerjarige samenwerking tussen de belangrijkste partners in de buitenruimte is dan ook de enig logische optie. Met de ondertekening van deze intentieverklaring benadrukken wij het belang van samenwerken voor de stad en zetten wij de eerste stap in de richting van een convenant’, legt wethouder Alexandra van Huffelen (Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte) uit. ‘Ook de combinatie met de onderhoudsopgave ‘op straat’ biedt kansen. Waar mogelijk kunnen we specifieke wensen van bewoners en ondernemers dan meteen meenemen.’

Voordelen
‘Er zijn veel projecten in de stad waarin we als partners al nauw samenwerken. Maar alleen afstemming van de werkzaamheden is bij deze grote vervangingsopgaven niet voldoende’, zegt Nancy Kabalt-Groot, directeur Stedin. ‘Verregaande samenwerking zal bijvoorbeeld ook moeten leiden tot het uitvoeren van projecten door of onder regie van één aannemer.’ Dat levert economisch en maatschappelijk voordeel op voor de partners in de buitenruimte, maar zeker ook voor bewoners en ondernemers in de stad. ‘Ook komt het de ordening en het beheer van de ondergrond ten goede.”

Convenant
Het ondertekenen van de intentieverklaring is een belangrijke stap in de richting van een juridisch convenant dat nu verder zal worden uitgewerkt. Directeur van Evides Waterbedrijf Peter Vermaat: ‘In het convenant dat in het najaar gereed zal zijn, worden onder meer afspraken over de meerjarenplanning, communicatie over concrete werkzaamheden in de stad, het voorkomen van graafschade en onnodige verkeersoverlast opgenomen.’ De samenwerkende partijen hebben bij de ondertekening van de intentieverklaring benadrukt dat het geen vrijblijvende afspraak is, maar dat ze elkaar voortdurend zullen blijven stimuleren deze samenwerking tot een succes te maken in het belang van de stad.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Marree, directiewoordvoerder / persvoorlichter Stadsbeheer, 06 22 96 65 62. of fwa.marree@rotterdam.nl.