Direct naar de content

Jongste vuurtoren van Nederland nu gemeentelijk monument

Het College van B&W heeft besloten het kustlicht op de Eerste Maasvlakte aan de Europaweg 925 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het kustlicht wordt beschouwd als een belangrijk baken binnen het havengebied vanwege haar cultuurhistorische en architectonische waarde. Het is bij uitstek een object dat de schaalvergroting van de haven toont. Het kustlicht vertelt als het ware het verhaal van de ontwikkeling van de haven. 

De vuurtoren, naar een ontwerp van ir. W. Colenbrander en beter bekend als kustlicht, is een achthoekige toren van 64 meter hoog. Het kustlicht werd gerealiseerd op de in de loop van de jaren ‘60 nieuw aangelegde Eerste Maasvlakte. In 1974 is het licht uit de vuurtoren van Hoek van Holland, het Hoge Licht, hier geplaatst en is de toren in gebruik genomen.

Met de aanleg van de Tweede Maasvlakte kwam het kustlicht in de midden van de haven te liggen en kon het niet meer optimaal haar functie vervullen. Daardoor werd in 2008 het licht gedoofd. Radar heeft de functie van het licht overgenomen en in 2018 is om die reden een nieuwe radartoren op de Tweede Maasvlakte in gebruik gekomen. Het kustlicht heeft toen definitief haar functie voor de scheepvaart verloren.

Stichting Cuypersgenootschap heeft vervolgens het verzoek ingediend om het kustlicht aan te wijzen als gemeentelijk monument. De aanwijzing als gemeentelijk monument van het kustlicht benadrukt het belang van de ontwikkeling van Rotterdam als wereldhaven, een haven die constant in ontwikkeling is. De aanwijzing van het kustlicht moet niet alleen gezien worden als enkel een toren die uniek is maar als sluitstuk in de ontwikkeling van havenarchitectuur en vuurtorens.

Wethouder Said Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Evenementen) zegt over deze aanwijzing: “De meeste mensen denken bij monumenten aan gebouwen, maar ook een vuurtoren kan een monument zijn. Dat benadrukt nog maar weer eens hoe veelzijdig monumenten kunnen zijn in al hun verscheidenheid en soorten. Ik ben blij dat deze vuurtoren de monumentale status krijgt die hij verdient.”

Inmiddels is het eigenaarschap van het kustlicht overgegaan van Rijkswaterstaat naar het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf zegt dat zij de aanwijzing als gemeentelijk monument onderschrijft en graag in gesprek blijft met de gemeente over een toekomstige (her-)bestemming voor het kustlicht.

Afbeeldingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Tissingh, bestuursvoorlichter wethouder Said Kasmi, 06 220 47 525 of pj.tissingh@rotterdam.nl.