Direct naar de content

Johan van der Veekenpenning voor Rob Bagchus

De heer Rob Bagchus heeft veel betekend voor de economie van de Rotterdamse haven. Daarom heeft hij uit handen van gemeentesecretaris Philippe Raets een Johan van der Veekenpenning ontvangen. De uitreiking vond plaats tijdens zijn afscheid als bestuurslid van de Marine Club Rotterdam op het ss Rotterdam.

Rob Bagchus nam vele initiatieven om de positie van het havenbedrijfsleven te verbeteren. Hij begon zijn carrière bij SVZ, de voorloper van Deltalinqs en bij ECT is hij hoofd Communicatie. De heer Bagchus functioneert als een spin in het web in het netwerk van Havenbedrijf, Douane, Veterinaire Diensten en de gemeente Rotterdam.

De heer Bagchus was intensief betrokken bij ingewikkelde processen in het havenbedrijfsleven. Zo wist hij de Europese organisatie Feport voor terminal operators door lastige tijden te loodsen. Hij stimuleerde de totstandkoming van het bedrijf Secure Logistic om de logistieke processen in de haven te verbeteren. Op allerlei manieren bracht hij de belangen van het havenbedrijfsleven onder de bestuurlijke en politieke aandacht. Vijftien jaar lang was Rob Bagchus gezichtsbepalend voor de Marine Club Rotterdam, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor het ledenbeleid.

Kenmerkend voor Rob Bagchus is zijn grote empathisch vermogen dat hem tot een bruggenbouwer maakt. Hij weet in contact te blijven met alle partijen, ook in moeilijke tijden.

Onderscheiding
Voor een Johan van der Veekenpenning komen personen in aanmerking die zich voor een langere periode in een leidinggevende functie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de economische ontwikkeling van Rotterdam.
Johan van der Veeken was in de 16e eeuw een belangrijke handels- en scheepvaartman uit Antwerpen die zich vestigde in Rotterdam en ook optrad als adviseur van het Rotterdamse gemeentebestuur.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl