Direct naar de content

Johan van der Veekenpenning voor mevrouw Emily Dérogée-van Roosmalen

Donderdag 3 april ontvangt mevrouw Emily Dérogée-van Roosmalen uit handen van havenwethouder Jeannette Baljeu de Johan van der Veekenpenning tijdens de jaarlijkse bijeenkomst Journée Schadee. Emily Dérogée-van Roosmalen ontvangt deze Rotterdamse onderscheiding voor haar jarenlange inzet in de Rotterdamse maritiem-juridische sector.

Emily Dérogée-van Roosmalen is sinds 1975 betrokken bij de maritieme wereld. Zij begon haar carrière als jurist en beëindigt deze als directeur van de stichting Dutch Legal Network for Shipping and Transport. Zij zet zich actief in voor juridisch-maritieme verbeteringen en was de drijvende kracht om de ‘natte’ arbitrage in Nederland weer op stoom te krijgen. Dérogée-van Roosmalen deed dit met de Stichting Tamara, waarvan zij jarenlang voorzitter was.

 

Zeer betrokken was mevrouw Dérogée-van Roosmalen bij DLNST: het Dutch Legal Network for Shipping and Transport. Na zes jaar wordt de belangenbehartiging van DLNST overgenomen door de Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoerrecht. Zij blijft hier als bestuurder betrokken. 

 

Mevrouw Dérogée-van Roosmalen was ook betrokken bij de oprichting van de Master Maritime and Transport Law aan de Erasmus Universiteit. Een opleiding om studenten en oud-studenten weer te interesseren voor een baan in de juridische wereld van de maritieme sector. Daarnaast was zij betrokken bij diverse fondsen en maatschappelijke organisaties die voor Rotterdam van belang zijn.

 

Johan van der Veekenpenning

Mevrouw Emily Dérogée-van Roosmalen komt in aanmerking voor de Johan van der Veekenpenning op grond van het criterium “Personen die zich gedurende een reeks van jaren in een leidinggevende functie bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de economische ontwikkeling van Rotterdam”.

 

De Johan van der Veekenpenning is de op één na hoogste onderscheiding van de gemeente Rotterdam. Johan van der Veeken (1549-1616) was een belangrijke koopman, reder en bankier in Rotterdam. Zijn handelsbelangen waren wereldwijd. Van der Veeken was nadrukkelijk bij de handel met Oost-Indië betrokken, en werd in 1602 tot bewindhebber van de VOC benoemd. Als bankier had hij een belangrijke rol als financier van de Staten-Generaal.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Baljeu, 06-12 65 88 13 of m.vanraalte@rotterdam.nl

De uitreiking is om 13.45 uur in zaal Kriterion van restaurant Engels, Stationsplein 45.