Direct naar de content

Johan van der Veekenpenning voor John Manhave

John Manhave van Manhave Vastgoed BV ontvangt op 27 juni om 18.00 uur een Johan van der Veekenpenning uit handen van wethouder Adriaan Visser. Manhave krijgt deze gemeentelijke onderscheiding omdat hij zich langdurig ingespannen heeft voor de economische ontwikkeling en opwaardering van Rotterdam. De uitreiking vindt plaats tijdens de 25e editie van de Kralingsche Golfweek.

De heer Manhave is actief geweest en nog steeds actief op verschillende terreinen in de stad. Hij is de initiatiefnemer en inspirator achter de herinrichting rond de Kruiskade en de Karel Doormanstraat. Ook was hij nauw betrokken bij de modernisering van het Lijnbaangebied. Eind jaren negentig was de heer Manhave actief deelnemer aan het project Gastveiligheid, voor een aantrekkelijk verblijfsklimaat van de Rotterdamse binnenstad.

De heer Manhave was deelnemer aan de expertgroep; dit is een samenwerking tussen gemeente, bedrijfsleven en bewoners.

Ontwikkeling binnenstad
Periodiek was Manhave actief bij allerlei initiatieven en organisaties die streven naar verbetering van de binnenstad. Zo was hij betrokken bij de Werkgroep Verkeer en Vervoer Binnenstad, de Klankbordgroep Centrum Ruit, de Adviesraad voor het Centrum, het Bewonersplatform Rotterdam Centrum, het Wijkoverleg Beheer Cool en de Werkgroep Wijkveiligheid.

Ook was Manhave een van de oprichters van de Samenwerkende Bewoners Organisaties Rotterdam, de SBO. Tot de opheffing van SBO in 2010 was hij hier bestuurslid.

Sport
Op sportief gebied is de heer Manhave secretaris van de Stichting Vrienden van het CHIO en sinds 1990 bestuurslid van de Kralingsche Golfclub.

Johan van der Veekenpenning
De gemeente Rotterdam reikt de Johan van der Veekenpenning uit aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de economische ontwikkeling van Rotterdam.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 13 15 51 20 of m.vangruijthuijsen1@rotterdam.nl