Direct naar de content

Jeugdhulp komt naar kinderopvang toe

Snelle en effectieve hulp voor minder geld

Op drie Rotterdamse locaties in de kinderopvang (plus) en buitenschoolse opvang is het afgelopen jaar jeugdhulp verleend. Met deze aanpak is de inzet van zware jeugdhulp voorkomen door ‘coaching on the job’ en behandeling op de kinderopvang. De kinderen die normaal gesproken voor dagbehandeling naar een gespecialiseerde jeugdhulplocatie gingen, kregen in deze aanpak hulp op de kinderopvang in hun vertouwde omgeving. Resultaat: snellere en effectievere hulp voor minder geld en tevreden kinderen en ouders.

Professionals van betrokken jeugdhulpinstellingen en het Centrum voor Jeugd en Gezin komen naar de kinderopvanglocaties toe om pedagogisch medewerkers te coachen en kinderen ter plekke te begeleiden. Deze proef toont aan dat een aantal ‘bijzondere kinderen’ met een steuntje in de rug gewoon kunnen functioneren in de reguliere kinderopvang. Het gaat hier om een proeftuin (experiment) van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel dat vanaf 1 januari 2015 van start gaat. De veelbelovende uitkomsten van de proeftuin zullen breder worden verspreid in de regio Rijnmond.

Goedkoper en beter
Gerrit van Engelen, bestuurder van Stek Jeugdhulp, is enthousiast over de uitkomsten van de proeftuin: ‘De behandeling van een kind op een kinderopvanglocatie is beter en goedkoper dan een dagbehandeling in een instituut. Goedkoper, omdat dagbehandeling voor jonge kinderen veel duurder is dan specialistische begeleiding op een kinderopvanglocatie. En beter, omdat kinderen in een vroeg stadium op een laagdrempelige manier worden behandeld. De problemen worden hierdoor minder groot en de gemiddelde behandeltijd neemt af. Uiteindelijk leidt dit bij een aantal kinderen tot minder dure en ingrijpende jeugdhulp. Soms blijft specialistische hulp in een gespecialiseerde voorziening natuurlijk nodig.’

Ook wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin) is blij met de positieve resultaten van de proeftuin: ‘Deze proeftuin sluit mooi aan op de uitgangspunten van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel, waarbij hulp en steun zo dicht mogelijk bij huis wordt aangeboden. Voor zowel het kind als voor de ouders is het prettig in de vertrouwde omgeving van de kinderopvang te blijven.’

Profiteren
De ouders zijn unaniem tevreden over de geboden hulp thuis en in de opvang. In meerdere gevallen is verwijzing naar zwaardere jeugdhulp voorkomen. De andere kinderen op de kinderopvanglocatie (die geen jeugdhulp nodig hebben) profiteerden ook mee van de betere begeleiding op de groep. Door 'coaching on the job' van pedagogisch medewerkers in het kinderdagverblijf, bedoeld om vroegtijdig te leren signaleren, werden problemen eerder aangepakt en daarmee minder groot.

Samenwerking
Deze proeftuin is in 2012 gestart en loopt vooruit op de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015. Samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond stelden het programmaplan ‘Decentralisatie jeugdzorg 2013-2015’ vast vanwege het overhevelen van de wettelijke jeugdzorgtaken naar de gemeenten. Onderdeel van het programmaplan zijn de zogenaamde 'proeftuinen' waarin organisaties experimenteren met nieuwe werkwijzen. In de proeftuin ‘Gewoon en Bijzonder wordt Bijzonder-Gewoon in de kinderopvang’ werkten de Van Veldhuizen Stichting, Kindercentrum Prinses Amalia, KindeRdam (kinderopvang), Stek Jeugdhulp, Horizon, FlexusJeugdplein, TriviumLindenhof (Jeugd & Opvoedhulp), Lucertis (jeugd-GGZ) en het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond samen.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Tjeerd Agema, bestuursvoorlichter wethouder Hugo de Jonge, telefoon 06 – 51 07 47 86.
  • Christine Nieuwenhuis, communicatieadviseur Nieuw Rotterdamse Jeugdstelsel, telefoon 06 – 22 20 54 55.