Direct naar de content

Invoering bestuurlijke boete BRP

Vanaf 1 juni 2015 voert de gemeente Rotterdam de bestuurlijke boete Basisregistratie Personen (BRP) in. Deze boete is een prikkel om ervoor te zorgen dat iedereen zich correct inschrijft en op tijd de juiste informatie doorgeeft aan de gemeente. De bestuurlijke boete kan worden opgelegd op grond van de Wet Basisregistratie Personen.

Wanneer kan deze boete opgelegd worden?
De boete wordt opgelegd als iemand bewust bijdraagt aan onjuiste informatie in de Basisregistratie Personen (BRP), voorheen was dit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Voorbeelden hiervan zijn:

  • als iemand geen aangifte doet van adreswijziging of dit niet op tijd doet. De aangifte moet namelijk binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf  werkdagen na verhuizing worden gedaan;
  • als iemand bewust toestemming geeft aan een persoon om zich bij hem/haar in te schrijven, terwijl die persoon daar niet woont en er ook niet zal gaan wonen; en/of
  • als men zich voor het eerst in Nederland inschrijft en niet of niet op tijd de juiste documenten levert, zoals een geboorte- of huwelijksakte.

Hoe hoog is de boete?
De hoogte van de bestuurlijke boete BRP kan variëren, maar is maximaal 325 euro. Bezwaar indienen tegen de boete is mogelijk.

Waarom deze boete?
Voor een goede dienstverlening is het van belang dat de gemeente beschikt over de juiste gegevens van haar inwoners. Bijvoorbeeld voor het maken van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Maar ook om te weten wie mag stemmen, wie recht heeft op huurtoeslag of om gemeentelijke belastingen te kunnen heffen. Ook landelijke instanties zoals de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfonds en de Belastingdienst hebben baat bij het actueel houden van de persoonsgegevens uit de BRP.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden op www.rotterdam.nl/bestuurlijkeboetebrp . Ook kan men bellen met het gemeentelijke informatienummer 14 010 (lokaal tarief).


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elisabeth Mondria Raindo Adviseur Communicatie van de Gemeente Rotterdam, afdeling Dienstverlening email e.mondriaraindo@rotterdam.nl of  06 10 25 59 06