Direct naar de content

Interventieteams woonoverlast van start

Aanpak woonoverlast en misstanden achter de voordeur

Vanaf januari 2015 starten in Rotterdam interventieteams om woonoverlast en misstanden in woningen aan te pakken. De Gebiedsgerichte Interventieteams starten in vijf gebieden: Feijenoord, Charlois, Delfshaven, Noord en IJsselmonde. De teams bestaan uit gemeentelijke handhavers, woonoverlastcoördinatoren en bouwinspecteurs van de gemeente Rotterdam. Door de nieuwe werkwijze worden misstanden sneller opgespoord, overlastsituaties sneller aangepakt en is er meer regie op individuele casussen.

Wethouder Joost Eerdmans (veiligheid): ”Door de nieuwe teams grijpen we effectief in bij woonoverlastsituaties en misstanden achter de voordeur. Naast het gericht op bezoek gaan bij bewoners die woonoverlast veroorzaken sporen de teams ook overbewoning, illegale huur en woonfraude op. Misstanden die tot nu toe onder de radar bleven komen in beeld door de huisbezoeken. We focussen in 2015 op vijf gebieden om daar woonoverlast gericht aan te pakken, in 2016 worden de interventieteams uitgebreid.”

In 2015 zullen er 10 extra interventieambtenaren volgens de nieuwe werkwijze gaan werken. Interventieambtenaren zijn gemeentelijke handhavers met een BOA-opleiding en ervaring met het aanpakken van woonoverlast. Het doel is om in 2015 2.000 interventies te doen. Met ingang van 1 januari 2016 zal het aantal interventieambtenaren worden uitgebreid naar in totaal 25 fte. Zij vormen samen met bouwinspecteurs en een woonoverlastcoördinator een team per gebied. De interventieteams werken samen met andere partners zoals wooncorporaties en de politie. Ze gaan gericht op basis van signalen en meldingen op adressen af waar mogelijk iets aan de hand is. Daarnaast lopen ze zichtbaar rond in de gebieden om ook de signalen van bewoners op te vangen en daar opvolging aan te geven met een huisbezoek. De vijf gebieden waar gestart wordt zijn gekozen op basis van de wijkprofielen. De interventieteams zijn aangekondigd in het coalitieakkoord 'Op volle kracht vooruit' en onderdeel van het nieuwe Actieplan Woonoverlast 2015-2018.

Pilot
Om de nieuwe werkwijze te testen is voorafgaand een pilot uitgevoerd op Rotterdam-Zuid. Tijdens de pilot zijn 120 panden bezocht in een periode van ongeveer 3 maanden. Daar zijn situaties van overbewoning, illegale verhuur, onjuiste inschrijving bij de gemeente en uitkeringsfraude opgespoord en aangepakt.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-12 65 88 13.