Direct naar de content

Instellingen en gemeente slaan handen ineen voor verbetering in aanpak

Manifest als keerpunt aanpak huiselijk geweld in Rotterdam

De professionals een hart onder de riem steken. Samen rekenschap geven aan de stad wat er is gebeurd na de gewelddadige dood van drie jonge Rotterdamse vrouwen in december 2018. De lessen van een onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut over wat beter moet in de aanpak van huiselijk geweld oppakken en naar de praktijk vertalen…
Tijdens een bijenkomst in de Laurenskerk, georganiseerd door de Rotterdamse gemeenteraad, kwam dit allemaal samen. Een manifest tegen huiselijk geweld en een verklaring van 10 netwerkpartijen over hoe ze nu samen gaan optrekken om de aanpak te verbeteren, bieden perspectief voor een beter sluitende aanpak in Rotterdam.
Tijdens de besloten bijeenkomst in de Laurenskerk waarin slachtoffer, pleger, omgeving van een slachtoffer en professionals het woord kregen, kwam het ook tot actie. Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Zorg en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond, Enver, Reclassering Nederland, Openbaar Ministerie, Politie, Fier, Arosa, Veilig Thuis en de gemeente Rotterdam legden samen een verklaring af en tekenden een manifest tegen Huiselijk geweld.
Veiligheid voorop
Veiligheid voor het slachtoffer staat voorop. Om die te verbeteren gaan instellingen werken als één netwerk en doen ze dat vanuit gezamenlijke waarden en leidende principes. Professionals krijgen meer ruimte en regels moeten hen niet belemmeren. Verschillende aanbevelingen van het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de gemeenteraad heeft uitgevoerd worden naar de praktijk vertaald. Zoals laagdrempelige toegang tot hulp en bescherming realiseren, instellen ‘wijkoverstijgende’ netwerken voor huiselijk geweld en kindermishandeling en toewerken naar een budget zonder allerlei schotten.
Seinen op groen
Debbie Maas, bestuurder van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond: “Niet alles kan van de ene op de andere dag veranderen. Sommige dingen hebben tijd nodig. Het belangrijkste is: wij gaan hiervoor. De seinen staan op groen om écht verandering te realiseren”.
Jolanda Gerritsen, directeur Zorg van Arosa: “We hebben de handen al ineen geslagen. Het onderwerp opvang als toegang tot hulp wordt nu uitgewerkt waarbij we snelle resultaten beogen. Andere thema’s als aandacht en hulp aan de pleger, hulp snel en dichtbij organiseren en de inkoop ondersteunend laten zijn in plaats van dominant, zullen iets meer tijd vragen. Maar we staan ervoor aan de lat”.
Volgende stap
De bijeenkomst in de Laurenskerk met bestuurders, professionals, college en leden van de gemeenteraad was “een volgende stap” in een bijzonder proces. Dat begon in januari 2019 in de Rotterdamse gemeenteraad. De schok ook bij raadsleden na de gewelddadige dood in korte tijd van Sarah, Bianca en Humeyra kreeg een vertaling in een breed gesteunde raadsuitspraak. De strekking: laat onder leiding van de gemeenteraad en samen met instellingen in de keten een onafhankelijk onderzoek doen. Centrale vraag voor het onderzoek: wat kan of moet anders in de aanpak van huiselijk geweld voor een beter sluitende aanpak in Rotterdam? Het Verwey-Jonker Instituut presenteerde op 24 juni de conclusies en aanbevelingen. De aanbevelingen zijn richtinggevend in de uitwerking van verbetervoorstellen.
Doordouwers
De begeleidingsgroep van de gemeenteraad, met Tanya Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam, initiatiefnemer), Christine Eskes (CDA) en Jimmy Smet (GroenLinks) wilde meer dan een rapport opleveren. “We hebben dan wel een andere kleur en toon, maar zijn op het onderwerp huiselijk geweld alle drie erg vasthoudend”, zegt Jimmy Smet. “Daarom gaan we ervoor, en dat blijven we doen”, vult Christine Eskes (CDA) aan. “We zijn al meer dan anderhalf jaar met dit onderwerp bezig. Je kunt zeggen dat we doordouwers zijn en er echt voor gaan. Rotterdammers verdienen het dat hun veiligheid bij huiselijk geweld goed geregeld is. Natuurlijk, er is veel goede wil. Er gebeuren ook goede dingen. Maar voor een sluitende aanpak moet er echt iets gebeuren”.
“Daarom wilden we na de bespreking van het rapport van Verwey-Jonker met de netwerkpartijen in gesprek blijven om te zien of we kunnen doorpakken”, vervolgt Tanya Hoogwerf. “Met een gezamenlijke bijeenkomst, waar de partijen met elkaar afspreken: ‘We zeggen het niet alleen, we gaan het ook heel concreet doen! Dat de schouders eronder worden gezet om de risico’s van volgende incidenten te verkleinen. Ik hoop dat wat we in beweging hebben gezet, nu ook doorzet naar een sluitende aanpak in de praktijk. Als raadslid wil ik dit kunnen vaststellen”.
 Op één lijn
“In de afgelopen jaren wordt huiselijk geweld steeds vaker gemeld in plaats van verzwegen”, zegt wethouder Judith Bokhove van o.a. (jeugd)hulp. “We werken er hard aan om alle slachtoffers tijdig gepaste hulp te bieden. Na de vreselijke gebeurtenissen eind 2018 hebben we samen de aanpak stalking versterkt en samen meer bekendheid gegeven aan het probleem in Rotterdam. Nu moeten we ook de organisatie rondom huiselijk geweld verbeteren, die soms te ingewikkeld is. Het Verweij-Jonker onderzoek is hierin heel waardevol. Mijn collega De Langen en ik zijn al aan de slag gegaan met de netwerkinstellingen. We zullen op basis van het onderzoek de gemeenteraad keuzes voor te leggen voor de toekomst.”
De bevindingen van het onderzoek staan binnenkort overigens ook op de agenda van de gemeenteraad. Deze zijn volgens raadsleden ook belangrijke input voor het nieuwe gemeentelijke beleidsplan voor Zorg en Welzijn. Hierin worden onder andere de lijnen van de aanpak huiselijk geweld in Rotterdam voor de komende jaren vastgelegd.