Direct naar de content

Inspreekmomenten Begroting 2015

Inspreekmomenten op 14 oktober voor gebiedscommissies en voor burgers en instellingen

Op dinsdag 14 oktober zijn er twee inspreekmomenten over de Begroting 2015, één voor de gebiedscommissies en één voor burgers en instellingen. Beide inspreekmomenten worden live uitgezonden via http://rotterdam.raadsinformatie.nl.

Meer informatie over deze bijeenkomsten en linkjes naar de agenda's met overzicht van insprekers vindt u hieronder.


Inspreekmoment Begroting 2015 gebiedscommissies
Datum: dinsdag 14 oktober 2014
Aanvangstijd: 16.00 uur
Locatie: raadzaal stadhuis

Naast het traditionele inspreekmoment voor burgers en instellingen over de begroting, is er een aparte bijeenkomst waar de gebiedscommissies kunnen reageren op het raadsvoorstel van het college over de gebiedsplannen.

Klik door naar de agenda van het inspreekmoment voor gebiedscommissies


Inspreekmoment Begroting 2015 burgers en instellingen
Datum: dinsdag 14 oktober 2014
Aanvangstijd: 19.00 uur
Locatie: zaal 7 stadhuis

In november stelt de gemeenteraad de begroting voor 2015 vast. Het college heeft op donderdag 25 september zijn Begroting 2015 aangeboden aan de gemeenteraad. Burgers en instellingen kunnen tijdens het inspreekmoment hun zorgen of bezwaren uiten en argumenten meegeven aan de raadsleden die ze kunnen gebruiken tijdens de behandeling van de begroting in raadscommissies en gemeenteraad. Aanmelden is niet meer mogelijk. Meer informatie op www.rotterdam.nl/insprekenbegroting2015.

Klik voor het overzicht van insprekers door naar de agenda van het inspreekmoment voor burgers en instellingen


Verdere behandeling van de begroting in de raadscommissies en gemeenteraad
Op 28, 29 en 30 oktober buigen alle raadscommissies zich over de verschillende beleidsonderdelen van de begroting in de begrotingscommissies.

Tot slot wordt de begroting in de raad van 6 en 11 november behandeld. Op donderdag 6 november houdt de gemeenteraad algemene beschouwingen, geeft het college een eerste reactie en worden moties en amendementen door de raadsfracties ingediend. Daarna volgt op dinsdag 11 november het afrondende debat tussen de raad en het college. Vervolgens besluit de raad over ingediende moties en amendementen en stelt de raad de begroting en de belastingverordeningen voor 2015 vast.

Kijk voor meer informatie over de begroting en de begrotingsbehandeling in raad en commissies op www.rotterdam.nl/begroting2015.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven. Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.