Direct naar de content

Inspreekmoment en behandeling Begroting 2021

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft woensdag 30 september de Begroting 2021 gepresenteerd op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/begroting2021/. Voor het laatste nieuws en alle informatie rondom de raadsbehandeling van de begroting kunt u terecht op www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2021. Hier vindt u onder andere de vergaderdata en informatie over inspreken.

Inspreekmoment
Rotterdammers en belanghebbenden kunnen op woensdag 14 oktober, vanaf 16.00 uur, inspreken (maximaal 5 minuten) over de begroting en hun zorgen of bezwaren uiten en argumenten meegeven aan de raad. Aanmelden daarvoor kan tot uiterlijk vrijdag 9 oktober, 17.00 uur, via info@griffie.rotterdam.nl. U ontvangt dan maandag 12 oktober het tijdstip waarop u kunt inspreken in de raadzaal van het stadhuis.

De raadsleden volgen het inspreekmoment op afstand via een digitale vergadering. Als gevolg van de coronamaatregelen is de procedure voor ‘inspreken’ aangepast. U heeft hiervoor drie mogelijkheden:

 • U kunt fysiek het woord voeren tijdens het inspreekmoment via een verbinding vanuit de raadzaal. Alleen u en de voorzitter van de vergadering zijn dan in de raadzaal aanwezig. Graag ontvangt de griffie uw bijdrage schriftelijk via info@griffie.rotterdam.nl, zodat uw bijdrage verspreid kan worden onder de raadscommissies.
 • Daarnaast is het mogelijk om uw bijdrage alleen schriftelijk in te dienen (zonder mondelinge toelichting). U kunt uw bijdrage mailen naar info@griffie.rotterdam.nl. Uw bijdrage wordt toegevoegd aan de agenda en verspreid onder de raadscommissies.
 • Ook heeft u de mogelijkheid om een audio (mp3) bestand of link naar een filmpje van maximaal 5 minuten te mailen naar info@griffie.rotterdam.nl. Deze worden toegevoegd aan de agenda en verspreid onder de raadscommissies.

Coronamaatregelen
De volgende coronamaatregelen worden gehanteerd in het stadhuis:

 • Insprekers komen alleen, maximaal 15 minuten voor het aangegeven moment van inspreken
 • U volgt de aangegeven looproutes
 • U houdt altijd 1.5 meter afstand
 • U wacht buiten de raadzaal tot u aan de beurt bent om in te spreken
 • Na het inspreken verlaat u direct het stadhuis

Behandelwijze
De behandelwijze van de begroting in gemeenteraad en raadscommissies verloopt als volgt:

 • Op woensdag 28 oktober en donderdag 29 oktober buigen de raadsleden zich over de verschillende programma’s van de begroting tijdens de begrotingscommissies.
 • Dinsdag 10 november staat de raadsvergadering in het teken van de eerste termijn van het debat over de Begroting 2021 en het indienen van moties en amendementen.
 • Op donderdag 12 november vindt het afrondende debat tussen de raad en het college plaats, besluit de raad over ingediende moties en amendementen en stelt de raad de begroting en de belastingverordeningen voor 2021 vast.