Direct naar de content

Inspreekmoment en behandeling Begroting 2019

Het college van B en W heeft vrijdag 28 september de Begroting 2019 gepresenteerd op www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl. Voor het laatste nieuws en alle informatie rondom de raadsbehandeling van de begroting kunt u terecht op www.rotterdam.nl/gemeenteraad/begroting-2019. Het gaat dan onder andere om vergaderdata en informatie over inspreken.
 

Inspreekmoment
Rotterdammers en belanghebbenden kunnen op woensdag 17 oktober, vanaf 16.00 uur, inspreken over de begroting en hun zorgen of bezwaren uiten en argumenten meegeven aan de raad. Aanmelden daarvoor kan tot uiterlijk maandag 15 oktober, 12.00 uur, via info@griffie.rotterdam.nl.

Behandelwijze
De behandelwijze van de begroting in gemeenteraad en raadscommissies verloopt als volgt:

  • Op woensdag 31 oktober en donderdag 1 november buigen de raadsleden zich over de verschillende programma's van de begroting tijdens de begrotingscommissies.
  • Donderdag 8 november staat de raadsvergadering in het teken van de algemene beschouwingen over de Begroting 2019 en het indienen van moties en amendementen.
  • Op dinsdag 13 november vindt het afrondende debat tussen de raad en het college plaats, besluit de raad over ingediende moties en amendementen en stelt de raad de begroting en de belastingverordeningen voor 2019 vast.

Uitzendingen en stukken
Alle vergaderingen over de begroting zijn live te volgen en achteraf terugkijken via http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook de agenda’s en stukken van de vergaderingen zijn op deze website te vinden.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.