Direct naar de content

Inspreekmoment en behandeling Begroting 2017

Het college van B en W presenteert op 30 september de Begroting 2017. Maar al vanaf vandaag is het laatste nieuws en alle informatie rondom de begroting te vinden op de site www.rotterdam.nl/begroting2017. Het gaat dan onder meer om vergaderdata en informatie over inspreken.

Inspreekmoment

Rotterdammers en belanghebbenden kunnen op woensdag 12 oktober, vanaf 16.00 uur, inspreken over de begroting en hun zorgen of bezwaren uiten en argumenten meegeven aan de raad. Aanmelden daarvoor kan tot uiterlijk maandag 10 oktober, 12.00 uur, via info@griffie.rotterdam.nl.

 Behandelwijze

De behandelwijze van de begroting in gemeenteraad en raadscommissies verloopt als volgt:

  • Donderdag 27 oktober staat de raadsvergadering in het teken van de algemene beschouwingen over de Begroting 2017.
  • Op 1, 2 en 3november buigen de raadsleden zich over de verschillende programma's van de begroting tijdens de begrotingscommissies.
  • Op donderdag 10 november vindt het afrondende debat tussen de raad en het college plaats, besluit de raad over ingediende moties en amendementen en stelt de raad de begroting en de belastingverordeningen voor 2017 vast.

Alle vergaderingen over de begroting zijn live te volgen en achteraf terugkijken via http://rotterdam.raadsinformatie.nl. De agenda’s en stukken van de vergaderingen zijn te raadplegen op www.ris.rotterdam.nl.

De begroting zelf is vanaf 30 september te vinden op http://begroting.rotterdam.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.