Direct naar de content

Inleidend verzoek raadgevend referendum geldig verklaard

De gemeenteraad heeft op 12 mei het inleidend verzoek voor het houden van een raadgevend referendum geldig verklaard. Op 21 april diende het Actiecomité Woonreferendum dit verzoek in. Het actiecomité wil een raadgevend referendum over de vermindering van de sociale woningvoorraad, die door het college wordt voorgesteld in de Woonvisie. Het onderwerp is referendabel.

Definitief verzoek en proces

2.771 personen ondersteunden het inleidend verzoek. Hiervan zijn er 2.753 geldig. Het actiecomité heeft tot uiterlijk 24 juni 2016 de tijd om een definitief verzoek in te dienen. Daarvoor is ten minste de steun van 10.000 personen nodig. Dit is inclusief de al als geldig aangemerkte ondersteuningsverklaringen. De behandeling van het voorstel tot vaststelling van de Woonvisie door de gemeenteraad is uitgesteld met ten minste acht weken. De raad heeft dan, als een definitief verzoek wordt ingediend, een beslissing over dat verzoek kunnen nemen.

Als het definitieve verzoek geldig wordt verklaard, wordt ook de dag bepaald waarop het referendum wordt gehouden. Dit is uiterlijk zesentwintig weken na het geldig verklaren van het definitieve verzoek. Ook de vraagstelling van het referendum wordt door de raad vastgesteld. In de verordening is bepaald dat er tussen de vaststelling van de vraagstelling en de dag waarop het referendum wordt gehouden, ten minste een periode van dertien weken zit.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.