Direct naar de content

Initiatiefrijk Noord

Kom langs met een plan voor uw buurt

Noorderlingen met ideeën voor hun straat of wijk kunnen op zaterdag 16 april terecht bij Initiatiefrijk Noord, in de Nieuwe Banier. Net als vorig jaar worden indien mogelijk bewonersinitiatieven nog dezelfde dag gehonoreerd. 

Leden van de gebiedscommissie en medewerkers van de gemeente bekijken uw idee ter plekke en geven direct een advies of honoreren uw bewonersinitiatief meteen die dag. Ook mensen van Opzoomer Mee zijn aanwezig. Vorig jaar november was Initiatiefrijk Noord een groot succes. Zo’n vijftig aanvragen werden die dag ingediend, waarvan er 43 werden gehonoreerd.

Van 10.00 tot 15.00 uur kunnen bewoners van Noord hun bewonersinitiatieven indienen in de Nieuwe Banier, Banierstraat 1. Tussen 15.00 en 17.00 uur kunnen alle Noordelingen langs komen om met een drankje na te praten.

Wilt u weten waaraan uw bewonersinitiatief moet voldoen, kijk dan op www.opzoomermee.nl/bewonersidee


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Susan Dekker, communicatieadviseur gebied Noord, 06 16 384 189, sj.dekker@rotterdam.nl

Fotobijschrift: Vorig jaar werd o.a. het bewonersinitiatief een buurttafel voor de Talmastraat gehonoreerd.

Foto: Johannes odé