Direct naar de content

Ina Sjerps nieuwe gemeentesecretaris gemeente Rotterdam

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft besloten om drs. mr. C.M. (Ina) Sjerps te benoemen als gemeentesecretaris / algemeen directeur van de gemeente Rotterdam. Zij volgt hiermee Philippe Raets op van wie de benoemingstermijn afloopt. Ina Sjerps wordt als gemeentesecretaris eindverantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Op dit moment vervult zij deze functie bij de gemeente Apeldoorn.  

Ina Sjerps is een ervaren manager in de publieke sector. Naast gemeentesecretaris in Apeldoorn en in De Ronde Venen is zij onder meer werkzaam geweest voor de Drechtsteden en de VNG. Wethouder Adriaan Visser (o.a. Organisatie) over de benoeming: “Rotterdam is een ondernemende en dynamische stad met een gemeentelijke organisatie die altijd vooruit wil. De daadkrachtige en verbindende stijl van Ina Sjerps past goed bij onze stad en organisatie.”
Ina Sjerps is 58 jaar en zal per 1 september aantreden als gemeentesecretaris.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl