Direct naar de content

Ina Sjerps naar Erasmus Universiteit

Ina Sjerps heeft het College van B&W te kennen gegeven haar functie als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Rotterdam per 3 oktober neer te leggen en per 1 november te starten als strategisch adviseur van het college van bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Het College van B&W is Ina Sjerps erkentelijk voor haar inspanning het afgelopen jaar, in het bijzonder voor haar inzet voor een soepele bestuurswissel en de ontwikkeling van onze organisatie en onze mensen. Het College van B&W en de Concerndirectie wensen Ina Sjerps heel veel succes in haar verdere carrière en zijn blij dat Ina Sjerps van Rotterdam blijft.

Ina Sjerps: “Blij en vereerd was ik toen ik een jaar geleden werd benoemd tot gemeentesecretaris van de mooie stad Rotterdam. Het afgelopen jaar heb ik ervaren dat ik in het uitoefenen van deze functie, in de context van Rotterdam, te ver van de inhoud en de werkvloer stond. Ik mis dat contact met inhoud en werkvloer en ben tot de conclusie gekomen dat het mij minder past dan ik had gehoopt. In goed overleg met het College van B&W leg ik daarom mijn functie neer. Ik wens het nieuwe stadsbestuur en de collega’s heel veel succes en dank iedereen voor de samenwerking het afgelopen jaar.”

Adriaan Visser, wethouder Organisatie: “Het is jammer dat we nu afscheid nemen van onze gemeentesecretaris. Ik snap haar overwegingen en heb veel respect voor haar besluit. Ik wens haar veel succes en dank haar voor haar grote inzet voor het stadsbestuur en onze organisatie.”


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leendert Vermeulen, bestuursvoorlichter wethouder Visser, 06 – 18 19 11 04 of lh.vermeulen@rotterdam.nl