Direct naar de content

In Rotterdam horen alle ouderen ERBIJ!

Concrete resultaten na conferentie van gemeente en Coaltie Erbij

Maandag 31 oktober 2016 vond in Rotterdam de Kom ERBIJ Conferentie plaats. Na afloop kreeg de Coalitie ERBIJ Rotterdam de opdracht tot het creëren van vier unieke voorzieningen voor ouderen: de ERBIJ Agenda, de ERBIJ Gebiedsgids, het ER op uit bureau en de ERBIJ Verhalenbank.

In Rotterdam horen alle ouderen erbij. Ouderen hebben veel bijgedragen aan onze stad en zijn nog elke dag van grote betekenis. Door ouderen te waarderen en te ondersteunen in hun zelfredzaamheid, wordt eenzaamheid voorkomen. Rotterdam kent meer dan 100 initiatieven voor en met ouderen die hieraan bijdragen en samen de ERBIJ beweging vormen. De Coalitie ERBIJ Rotterdam gaat nu vier unieke Rotterdamse voorzieningen creëren: de ERBIJ Agenda; de ERBIJ Gebiedsgids; het ER op uit bureau en de ‘Ik was ERBIJ Verhalenbank’.

De ERBIJ Agenda
Bij elke Rotterdamse oudere komt een fysieke ERBIJ agenda te liggen waarin alle bezoekers (familie, vrienden, vrijwilligers en professionals) hun afspraken kunnen zetten. Zo is er voor ouderen altijd wat om naar uit te kijken en kunnen bezoekers met elkaar in contact komen.

De ERBIJ Gebiedsgids
Alle senioren in Rotterdam kunnen beschikken over een gebiedsgids; fysiek of digitaal. Dat biedt mogelijkheden om hun ERBIJ Agenda te vullen en stelt hen in staat om ondersteuning te vinden die zij op dat moment van hun leven nodig hebben.

Het ER op uit bureau
Alle ERBIJ coalitie partners en andere initiatieven die activiteiten voor ouderen organiseren kunnen zich aanmelden bij het ER op uit bureau, zodat alle initiatieven gebundeld beschikbaar komen voor ouderen en vrijwilligers die ouderen helpen om er op uit te gaan. Ook deze activiteiten vullen de ERBIJ Agenda.

De ‘Ik was ERBIJ Verhalenbank’
Elke oudere draagt geschiedenissen en verhalen met zich mee over een straat, een bedrijf, een vereniging, een verdwenen gebouw of een memorabele gebeurtenis waar hij of zij bij was. De Ik was ERBIJ Verhalenbank wil zoveel mogelijk verhalen van ouderen verzamelen om ze zo duurzaam toegankelijk te houden als een collectief geheugen van de stad.

Met deze vier nieuwe voorzieningen ondersteunt Rotterdam een grote beweging van ouderen, vrijwilligers en professionals die er samen voor zorgen dat alle ouderen erbij blijven horen. Tijdens de conferentie waren er ruimt 150 enthousiaste deelnemers aanwezig van
instellingen voor zorg en welzijn, sport en cultuur, maar ook bewonersinitiatieven, vrijwilligersorganisaties, sociale ondernemers en ambtenaren. Samen vormen zij de ERBIJ beweging.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Axel Dees, bestuursvoorlichter wethouder De Jonge, 06 – 57 53 75 81 of aj.dees@rotterdam.nl