Direct naar de content

In de toekomst minder regels voor winkeliers

Regels zijn er niet voor niets, maar soms zitten die regels ondernemers onnodig in de weg. Met de proef Anders Geregeld geeft de gemeente Rotterdamse winkeliers meer ruimte en minder regeldruk. In drie winkelgebieden in Rozenburg (centrum), IJsselmonde (winkelcentrum Beverwaard) en Kralingen (Lusthofstraat) is inmiddels ervaring opgedaan. Wethouder Barbara Kathmann (Economie, wijken en kleine kernen) geeft nu ook ondernemers op bedrijventerreinen of uit andere sectoren zoals sociaal ondernemers de mogelijkheid om samen met de gemeente te experimenteren met minder regeldruk.

Sinds begin 2018 is geëxperimenteerd met minder of anders toegepaste regels voor ondernemers in de winkelgebieden Beverwaard, de Lusthofstraat en Rozenburg. Zodat ze makkelijker kunnen ondernemen en minder tijd kwijt zijn aan een vergunningsaanvraag of het uitzoeken van wat wel en niet mag. Er is geëxperimenteerd met meer ruimte voor uitstalling van verkoopwaar, jaarlijkse kleinschalige evenementen in één vergunning (koepelvergunning), een flexibele standplaatsvergunning, de eigen identiteit van het winkelgebied meer zichtbaar maken en het verbeteren van de vindbaarheid van het winkelgebied. Er is ook kritisch naar werkprocessen en informatieverstrekking van de gemeente gekeken. Dit resulteerde onder meer in een aangepast onlinesysteem voor de aanvraag van een evenementenvergunning.

APV aanpassen
De kleinschalige pilot heeft nog geen direct merkbare gevolgen voor de Rotterdamse ondernemers. Regelgeving aanpassen via de APV is niet één, twee, drie geregeld. Dit moet zorgvuldig worden aangepakt en kost tijd. De verruimde mogelijkheden tot uitstalling van verkoopwaar op het trottoir bleek zo goed te werken dat het voornemen is om deze regel in de APV aan te passen. Hierdoor wordt dit voor elk winkelgebied in Rotterdam, als dat passend en gewenst is, medio 2020 mogelijk.
Als het experiment met een flexibele standplaatsvergunning ook in andere gebieden een succes blijkt dan overweegt de gemeente ook hier de APV op aan te passen. Een ondernemerscollectief kan dan een vergunning aanvragen voor het dagelijks invullen van een marktstandplaats bij het winkelgebied. Hierdoor kan bijvoorbeeld op dinsdag de visboer er staan en op woensdag de loempiakraam.

Vervolg
Rotterdam gaat door met regeldrukvermindering en geeft ook andere winkelgebieden, bedrijventerreinen of sectoren de mogelijkheid om samen met de gemeente te experimenteren met minder regeldruk. Wethouder Barbara Kathmann: ’Ondernemers hebben aangetoond zelf de verantwoordelijkheid te nemen. We bekijken of we regels blijvend kunnen aanpassen en waar we nog meer ervaring opdoen. Samen maken we Rotterdam steeds mooier en beter, daar ben ik echt trots op’ De wethouder roept Rotterdamse ondernemers met goede ideeën waarbij lokale regels in de weg zitten dan ook op om met initiatieven te komen via andersgeregeld@rotterdam.nl


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam Fianen, tijdelijk bestuursvoorlichter wethouder Kathmann, 06 53148755, of m.fianen@rotterdam.nl