Direct naar de content

Impuls voor cultuur

Vanaf 1 januari ontvangen 12 Rotterdamse culturele organisaties financiële ondersteuning vanuit de Impulsregeling Cultuur. Deze nieuwe tweejarige subsidie is bedoeld voor nieuwe culturele organisaties uit Rotterdam die willen doorgroeien en professionaliseren.

Voor de komende twee jaar zijn dat: cultureel centrum Buitenplaats Brienenoord, theatergezelschap HipSick, dansschool Misiconi, theatergezelschap Mooi Weer & Zo, theatergezelschap Onderwater Producties, podium en werkruimte Paviljoen aan het Water, expositieruimte RIB Art, filmfestival en filmplatform Roffa Mon Amour, muziekfestival Rotterdam Bluegrass Festival, talentontwikkelingsplatform Talentz Skool, theatergezelschap Theater Macabre en dansgezelschap Teddy Shouldn’t Smoke.

Zuid
Van deze twaalf organisaties zijn er vijf op Zuid gevestigd: Buitenplaats Brienenoord, Misiconi, Paviljoen aan het Water, RIB Art en Talentz Skool. Allemaal leveren ze een bijdrage aan de positieve ontwikkeling die Rotterdam Zuid op dit moment doormaakt. Door een impuls te geven aan deze organisaties hebben zij de veerkracht om de komende periode nieuwe plannen te ontwikkelen. Daar profiteren ook bewoners uit de buurt van.

“Meer te kiezen”
Cultuurwethouder Said Kasmi is enthousiast. “Door deze regeling hebben Rotterdammers meer te kiezen als het om cultuur gaat. Er is volop talent in de stad, met name in jonge, culturele organisaties. Zij willen graag een stap vooruit maken en als bedrijf sterker worden. Met deze nieuwe regeling krijgen ze de financiële middelen om te investeren in hun bedrijfsvoering, publieksbereik en artistieke inhoud. Dat is een mooie opstap om in de toekomst door te kunnen groeien naar subsidie uit het Cultuurplan.”

Impulsregeling
De impulsregeling wil de flexibiliteit, innovatie en professionaliteit versterken van relatief nieuwe instellingen in de culturele sector en tegelijkertijd een extra stap zetten naar een meer weerbare kunstensector. De nieuwe regeling is een aanvulling op de subsidiemogelijkheden die er nu al zijn; projectsubsidies voor eenmalige activiteiten, het Cultuurplan voor vierjarige subsidie en de Rotterdamse Culturele Basis voor meerjarige financiële ondersteuning. Per ronde is er € 1,5 miljoen beschikbaar voor de Impulsregeling Cultuur. Het gevraagde subsidiebedrag is minimaal € 25.000 per jaar en maximaal 50% van de eigen begroting. Voor deze ronde ontving de gemeente 29 aanvragen.