Direct naar de content

iBook over de ondergrond van Rotterdam

Ontdek de wereld onder je voeten nu op je iPad

Bij de aftrap van de Maand van de Onderwereld 2017 presenteerde de gemeente Rotterdam het eerste hoofdstuk van het iBook ‘De ondergrond van Rotterdam’. In het iBook maak je interactief kennis met de onderwereld van Rotterdam. Het eerste hoofdstuk gaat over ‘vuil water’.

Wat is er nodig om afvalwater van bedrijven en huishoudens te verzamelen, te vervoeren en te zuiveren? In Rotterdam gebeurt dat allemaal onder de grond. In het iBook valt veel te beleven. Maak kennis met de bewoners van het riool, bekijk een 3D-model van een hoofdgemaal van alle kanten of kom te weten wat er onder de Museumparkgarage te zien is. Het iBook is samen met een tentoonstelling de hele maand november te bekijken in de Centrale Bibliotheek. Het iBook is ook te downloaden op een iPad via https://www.rotterdam.nl/nieuws/ibook-ondergrond/

Meer hoofdstukken volgen
In de ondergrond is het een drukte van belang, daarom is het iBook met het hoofdstuk over ‘vuil water’ niet af. Op den duur wordt het iBook uitgebreid met hoofdstukken over bodemopbouw en geologie, archeologie, niet geëxplodeerde explosieven uit de Tweede Wereldoorlog, energietransitie, klimaatadaptatie, vergroening, kabels en leidingen, ondergronds transport en mobiliteit en draagkracht en fundering.

Maand van de Onderwereld
Vrijdag 3 november ging de vierde Maand van de Onderwereld van start. Deskundigen vertellen deze maand tijdens 16 unieke activiteiten over de ondergrond en de ondergrondse uitdagingen waarvoor een stad als Rotterdam staat. De ondergrond bewaart een schat aan informatie over de ontstaansgeschiedenis van onze stad. Maar er bevinden zich ook kilometers riolering, (metro)buizen, kabels en leidingen. Met het steeds intensievere gebruik van de bovengrondse ruimte, wordt de ondergrondse ruimte steeds meer benut. Denk aan glasvezel voor de groeiende behoefte aan meer en sneller internet, leidingen voor stadsverwarming en warmte-koudeopslag en waterbergingen voor de opvang van regenwater. De ondergrond biedt kansen bij de realisering van de ambities op het gebied van stedelijke vernieuwing, groen, water, energie, klimaatbestendigheid en citymarketing. De ondergrond draagt de toekomst.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brigitte Moratis, persvoorlichter Stadsbeheer, 010 267 61 24 of ba.moratis@rotterdam.nl